Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Атанас Атанасов

гл. ас. д-р Атанас Атанасов
Консултации на място

Сряда, кабинет 520: 10:15-11:15

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/qbh-jqaf-rye, 08:30-09:30

Дати за неположени изпити

15 мар 2024, кабинет E-Learn & Google Meet: 09:30-11:30

05 апр 2024, кабинет E-Learn & Google Meet: 09:30-11:30

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на фирмените парични потоци Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, СО (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-228 У Управление на фирмените парични потоци 21
15:15 18:00 2-228 У Управление на фирмените парични потоци 20
Сряда
08:15 10:00 303 У Макроикономика 30
13:30 15:00 302 У Макроикономика 18
Четвъртък
13:30 15:00 127Г У Макроикономика 19
17:15 19:00 306 У Макроикономика 4
Вид Година Публикация
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 132-142., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.132 / Линк
Доклад 2023
Предизвикателства пред финансите и стопанската отчетност в условията на множествени кризи : Юбилейна международна научнопрактическа конференция : Сборник с доклади, Свищов, 9-10 ноември 2023 г., Свищов : Акад. изд. Ценов, 2023, 329-336., ISBN(печатно) 978-954-23-2426-3, ISBN(онлайн) 978-954-23-2427-0 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 11-20., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.11 / Линк
Статия 2023
Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания = Proceedings of the Centre for Economic History Research : Т. 8. Фактори на икономическия растеж в историческа перспектива, Варна : Център за стопанско-исторически изследвания, 8, 2023, 388-398., ISSN(печатно) 2534-9244, ISSN(онлайн) 2603-3526 / DOI 10.61836/AYWH4870 / Scopus / Линк
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 229-242., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5 / Линк
Статия 2023
Cutting-Edge Business Technologies in the Big Data Era : SICB 2023 : Proceedings of the 18th SICB “Sustainability and Cutting-Edge Business Technologies” : Vol. 1, Berlin, Deutschland : Springer Science and Business Media , 1, 2023, 39-45. - (Studies in Big Data ; Vol. 135)., ISSN(печатно) 2197-6503, ISBN(печатно) 978-3-031-42465-6 / DOI 10.1007/978-3-031-42463-2_5 / Scopus
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, Trnava, Slovakia : Proceedings, Zagreb : WoodEMA, 2022, 19-24., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Scopus / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 77-89., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna https://doi.org/10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.3 , 10, 2021, 3, 177-184.., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.3 / Линк
Студия 2021
Корпоративна прозрачност : Конференция, 28 септ. 2021, София : Фондация Каузи, 2021, 1-48. ., ISBN(онлайн) 978-954-92792-9-0 / Линк
Преглед на всички публикации