Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

526; Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/hkn-hoex-pee

wt_varna@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 526: 13:15-15:15

Петък, кабинет 526: 10:15-12:15

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов анализ Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Финансово-валутни разчети Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Счетоводство на бюджетните предприятия Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Данъчно облагане Курс 5, СК (Редовно обучение)
Данъчно облагане Курс 5, СК-СНУ (Редовно обучение)
Данъчно облагане Курс 5, СК (Задочно обучение)
Данъчно облагане Курс 5, СК-СНУ (Задочно обучение)
Данъчно облагане Курс 6, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Данъчно осигурителен процес Курс 5, СК (Редовно обучение)
Данъчно осигурителен процес Курс 5, СК (Задочно обучение)
Финансиране на недвижима собственост Курс 4, НИИ (Дистанционно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Икономика на предприятието Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
07:30 10:00 303 У Финансов анализ 25
10:15 13:00 433 У Счетоводство на бюджетните предприятия 1 25
10:15 13:00 433 У Финансов анализ 2 25
16:15 19:00 523 У Счетоводство на бюджетните предприятия 1 26
16:15 19:00 523 У Финансов анализ 2 26
Вторник
08:15 10:00 306 У Икономика на предприятието 9, 11, 12
16:15 18:00 302 У Икономика на предприятието 10, 13, 14, 15
Сряда
08:15 10:00 306 У Икономика на предприятието 28, 30, 31, 32, 33
10:15 13:00 306 У Счетоводство на бюджетните предприятия 25
13:30 15:00 H-209 У Икономика на предприятието 36
Четвъртък
07:30 10:00 2-217 У Счетоводство на бюджетните предприятия 26
10:15 13:00 2-228 У Данъчно облагане 1, 2
13:30 16:00 2-228 У Данъчно осигурителен процес 1
Петък
07:30 10:00 511 У Финансов анализ 26
13:30 15:00 310 Л Финансово-валутни разчети 21, 22
2023-02-06 (Понеделник)
12:15 15:00 Е-4 Л Финансиране на недвижима собственост 54
2023-02-08 (Сряда)
09:15 12:00 Е-5 Л Финансиране на недвижима собственост 54
2023-02-09 (Четвъртък)
15:15 18:00 Е-2-5 Л Финансиране на недвижима собственост 54
2023-02-10 (Петък)
13:30 15:00 Е-3 У Финансиране на недвижима собственост 54
2023-02-13 (Понеделник)
13:30 15:00 Е-10 У Финансиране на недвижима собственост 54
2023-02-14 (Вторник)
09:15 11:00 Е-7 У Финансиране на недвижима собственост 54
2023-02-07 (Вторник)
15:38 18:38 303 У Данъчно облагане 11
2023-02-08 (Сряда)
13:30 16:16 305 У Данъчно облагане 12, 49
2023-02-09 (Четвъртък)
09:00 11:46 305 У Данъчно облагане 11
2023-02-10 (Петък)
15:38 18:38 305 У Данъчно облагане 11
2023-02-13 (Понеделник)
08:08 11:46 310 У Данъчно облагане 12, 49
2023-02-14 (Вторник)
15:00 18:38 305 У Данъчно осигурителен процес 11
2023-02-15 (Сряда)
12:00 14:46 310 У Данъчно облагане 12, 49
2023-02-16 (Четвъртък)
12:00 13:16 310 У Данъчно облагане 12, 49
16:30 19:16 305 У Данъчно осигурителен процес 11
2023-02-17 (Петък)
09:00 11:08 305 У Данъчно облагане 11
12:00 16:16 305 У Данъчно осигурителен процес 11
Вид Година Публикация
Статия 2022
Недвижими имоти и бизнес [Real Estate Property & Business] : Рецензирано академично списание, София : Изд. комплекс УНСС, 6, 2022, 2, 94-100., ISSN(печатно) 2603-2759 , ISBN(онлайн) 2603-2767 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 213-222., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 273.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 169-175., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.1 / Линк
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 70-74.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 203.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 136 - 143.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 250 - 263.
Преглед на всички публикации