Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

526; Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/hkn-hoex-pee

wt_varna@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 526: 15:15-17:15

Сряда, кабинет 526: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов анализ Курс 4, СО (Редовно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Кредитен анализ на клиенти и управление на оборотен капитал Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 511 У Маркетинг 22
Вторник
08:15 11:00 2-312 У Финансов анализ 20
11:15 13:00 2-130 Л Кредитен анализ на клиенти и управление на оборотен капитал 21, 22
Сряда
15:15 17:00 127В У Маркетинг 15
Петък
11:15 13:00 H-104 У Маркетинг 23
13:30 15:00 H-101 У Маркетинг 13
2023-09-20 (Сряда)
10:15 13:00 Е-7 Л Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 45
2023-09-26 (Вторник)
14:15 17:00 Е-5 Л Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 45
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Недвижими имоти и инвестиции Финансиране на недвижима собственост 4 54 1-223 13.05.2023 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 213-222., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
Статия 2022
Недвижими имоти и бизнес [Real Estate Property & Business] : Рецензирано академично списание, София : Изд. комплекс УНСС, 6, 2022, 2, 94-100., ISSN(печатно) 2603-2759 , ISBN(онлайн) 2603-2767 / Линк
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост. Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция – ноември 2022 г., „Наука и икономика“ , 2022, 145-152., ISSN(печатно) 2683-0280
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 273.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 70-74.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 169-175., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.1 / Линк
Доклад 2021
Innovations in Science and Educations : Proceedings of CBU in Economics and Business : International Conference, March 17, 2021, Prague, Czech Republic : Vol. 2, Prague : CBU Research Institute, 2, 2021, 55-61., ISSN(печатно) 2695-0707, ISSN(онлайн) 2695-0693 / DOI 10.12955/peb.v2.255 / Линк
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 136 - 143.
Преглед на всички публикации