Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

гл. ас. д-р Цветомир Манолов

526

wt_varna@ue-varna.bg

Консултации на място

Вторник, кабинет 526: 11:15-12:15

Понеделник, кабинет Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/hkn-hoex-pee: 15:00-16:00

Дати за неположени изпити

12 мар 2024, кабинет Н-210: 16:15-18:15

02 апр 2024, кабинет Н-210: 16:15-18:15

Финансов анализ
Счетоводство на бюджетните предприятия
Данъчно облагане
Данъчно осигурителен процес
Финансиране на недвижима собственост
Икономика на предприятието
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 213-222., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Статия 2022
Недвижими имоти и бизнес [Real Estate Property & Business] : Рецензирано академично списание, София : Изд. комплекс УНСС, 6, 2022, 2, 94-100., ISSN(печатно) 2603-2759 , ISBN(онлайн) 2603-2767 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост. Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция – ноември 2022 г., „Наука и икономика“ , 2022, 145-152., ISSN(печатно) 2683-0280
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 70-74.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 169-175., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.1 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 273.
Доклад 2021
Innovations in Science and Educations : Proceedings of CBU in Economics and Business : International Conference, March 17, 2021, Prague, Czech Republic : Vol. 2, Prague : CBU Research Institute, 2, 2021, 55-61., ISSN(печатно) 2695-0707, ISSN(онлайн) 2695-0693 / DOI 10.12955/peb.v2.255 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 250 - 263.
Преглед на всички публикации