Икономически университет – Варна

доц. д-р Надежда Попова-Йосифова

доц. д-р Надежда Попова-Йосифова

доц. д-р Надежда Попова-Йосифова

308

nadia_popowa@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Петък, кабинет 308: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

17 мар 2023, кабинет 220: 10:15-13:00

21 апр 2023, кабинет 220: 10:15-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, Счет-АЕ (Редовно обучение)
Счетоводство на банките Курс 3, СО (Редовно обучение)
Одит в публичния сектор Курс 4, СО (Редовно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-311 Л Счетоводство на банките 19, 20
Вторник
07:30 13:00 2-310 Л Спецсеминар 25, 26
13:30 16:00 2-318 Л Спецсеминар 1 34
Сряда
07:30 10:00 2-319 Л Спецсеминар 34
13:30 15:00 2-129 Л Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 21, 22
Четвъртък
07:30 10:00 2-127 Л Спецсеминар 34
Петък
10:15 13:00 220 Л Одит в публичния сектор 22, 23, 24
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и одит Одит в публичния сектор 4 22 2-217 03.05.2023 11:00 - 13:00
Счетоводство и одит Одит в публичния сектор 4 23 2-217 03.05.2023 09:00 - 11:00
Счетоводство и одит Одит в публичния сектор 4 24 1-305 04.05.2023 09:00 - 11:00
Счетоводство и одит Одит в публичния сектор 4 51 1-310 13.05.2023 10:00 - 12:00
Счетоводство и одит Счетоводство на банките 3 19 1-50 02.06.2023 10:00 - 12:00
Счетоводство и одит Счетоводство на банките 3 20 1-50 02.06.2023 08:00 - 10:00
Счетоводство и финанси Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 3 21 1-127В 03.06.2023 10:00 - 12:00
Счетоводство и финанси Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 3 22 1-127В 03.06.2023 08:00 - 10:00
Счетоводство и одит Организация на счетоводството 2 38 1-433 22.06.2023 15:00 - 17:00
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 273.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 519 - 528.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика, 2019, 284 - 295.
Монография 2018
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2018, 368 с. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 51.
Студия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, 2, 26 - 46.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 100 - 106.
Преглед на всички публикации