Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Христоско Богданов

гл. ас. д-р Христоско Богданов

гл. ас. д-р Христоско Богданов

526, Виртуална стая: https://meet.google.com/uci-pvos-pdf

088 2 164 575

h.bogdanov@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет 526: 17:15-19:15

Четвъртък, кабинет 526: 17:15-19:15

Дати за неположени изпити

22 мар 2023, кабинет 1-127Г: 11:15-13:00

19 апр 2023, кабинет 1-127Г: 11:15-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов контрол Курс 3, СО (Редовно обучение)
Бизнес планиране Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 2-225 У Финансов контрол 20
Сряда
11:15 13:00 127Г У Бизнес планиране 6
Четвъртък
10:15 13:00 2-226 У Финансов контрол 19
Вид Година Публикация
Студия 2022
Redefining Global Economic Thinking for the Welfare of Society: [Monography], Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. , 2022, 33-56. - (AFAE Book Ser.)., ISSN(онлайн) 2327-5677, ISBN(печатно) 978-179-988-258-9, ISBN(онлайн) 978-179-988-260-2 / DOI 10.4018/978-1-7998-8258-9.ch003 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-21-1131-3 / Линк
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237 с.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 3, 20 - 26.
Монография 2018
Варна : Lecti Book Studio, 2018, 195., ISBN(печатно) 978-619-192-232-1, ISBN(онлайн) 978-619-192-233-8
Монография 2018
Варна : Lecti Book Studio, 2018, 195 с.
Доклад 2018
Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности: Научно-практическа конференция, Велико Търново, 18 - 19.10.2018 г, Велико Търново: ВТУ, 2018, 1 - 9.
Доклад 2018
Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, посветена на 25 г. кат. МИО, Свищов, 11 - 12 май 2018 : Сборник с доклади = Integration Processes in the Global Economy : International Scientific Conference, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 158 - 161.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки [Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series], Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 115 - 124.
Учебно помагало 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 162 с. : с табл., диагр.
Преглед на всички публикации