Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Христоско Богданов

гл. ас. д-р Христоско Богданов

гл. ас. д-р Христоско Богданов

526

088 2 164 575

h.bogdanov@ue-varna.bg

Консултации на място

Понеделник, кабинет 526: 17:15-18:15

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/uci-pvos-pdf, 18:15-19:15

Дати за неположени изпити

25 мар 2024, кабинет eLearn: 15:15-16:15

22 апр 2024, кабинет eLearn: 15:15-16:15

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов контрол Курс 3, СО (Редовно обучение)
Финансов контрол * Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 232 У Основи на правото 33
15:15 17:00 312 У Въведение в търговията 28, 29, 32, 33
Вторник
10:15 13:00 2-312 У Финансов контрол 19
13:30 16:00 2-312 У Финансов контрол 18
Четвъртък
09:15 11:00 222 У Основи на правото 14
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2023
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 300., ISBN(печатно) 978-166-84-9067-9, ISBN(онлайн) 978-166-84-9068-6 / DOI 10.4018/978-1-6684-9067-9 / Scopus
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 139-146. / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.139 / Линк
Студия 2022
Redefining Global Economic Thinking for the Welfare of Society: [Monography], Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. , 2022, 33-56. - (AFAE Book Ser.)., ISSN(онлайн) 2327-5677, ISBN(печатно) 978-179-988-258-9, ISBN(онлайн) 978-179-988-260-2 / DOI 10.4018/978-1-7998-8258-9.ch003 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-21-1131-3 / Линк
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237 с.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 3, 20 - 26.
Монография 2018
Варна : Lecti Book Studio, 2018, 195 с.
Доклад 2018
Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, посветена на 25 г. кат. МИО, Свищов, 11 - 12 май 2018 : Сборник с доклади = Integration Processes in the Global Economy : International Scientific Conference, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 158 - 161.
Монография 2018
Варна : Lecti Book Studio, 2018, 195., ISBN(печатно) 978-619-192-232-1, ISBN(онлайн) 978-619-192-233-8
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки [Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series], Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 115 - 124.
Преглед на всички публикации