Икономически университет – Варна

доц. д-р Анита Атанасова

доц. д-р Анита Атанасова

доц. д-р Анита Атанасова

440

aatanasova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет eLearn; 440: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

06 мар 2023, кабинет Н-212: 10:15-

03 апр 2023, кабинет Н-212: 10:15-

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, Счет-АЕ (Редовно обучение)
Управленско счетоводство Курс 4, СО (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, СО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 433 Л Управленско счетоводство 22, 23, 24
Вторник
13:30 16:00 2-318 Л Спецсеминар 1 34
Сряда
07:30 10:00 2-319 Л Спецсеминар 34
Четвъртък
07:30 10:00 2-127 Л Спецсеминар 34
17:15 19:00 434 Л Академични изследвания 1 18, 19
Вид Година Публикация
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 310.
Доклад 2021
Knowledge on Economics and Management : Conference Proceedings, November 11-12, 2021, Olomouc, Czech Republic (KNOWCON 2021), Olomouc : Palacký University Olomouc DOI: 10.5507/ff.21.24460321, 2021, 5-11. ., ISBN(печатно) 978-80-244-6032-1
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 114 - 125.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол, София : Изд. комплекс УНСС, 2, 2020, 71-91.
Студия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 20 - 38.
Доклад 2019
KNOWCON 2019 : Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose : Conference Proceedings, Olomouc, Cz : Palacky University Olomouc, 2019, 5 - 11.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводство и контрол при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 239 - 260.
Статия 2018
Ekonomiczne Problemy Uslug [Cywilizacja informacyjna i jej oddziaIywanie na transformacje gospodarcza i spoIeczna : T. 1], Szczecin : Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 1, 2018, 1 (131), 19-30., ISSN(онлайн) 1896-382X / Линк
Студия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, 2, 26 - 46.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Преглед на всички публикации