Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Петко Захариев

гл. ас. д-р Петко Захариев

гл. ас. д-р Петко Захариев

514

petko_zahariev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 1-514 : 17:15-18:15

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/qnn-ynrd-kew, 13:45-14:45

Дати за неположени изпити

20 мар 2024, кабинет 1-448: 11:15-13:00

24 апр 2024, кабинет 1-448: 11:15-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Счетоводство на банките и бюджетните предприятия * Курс 5, СК-СНУ
Счетоводство на банките и бюджетните предприятия * Курс 6, СК-ДНДО
Основи на правото Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 17:00 302 У Основи на правото 17
Вторник
10:15 13:00 2-217 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 20
15:15 18:00 2-228 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 21
Сряда
11:15 13:00 448 У Основи на правото 15
15:15 17:00 223 У Основи на правото 10
Четвъртък
15:15 17:00 312 У Основи на правото 4
17:15 19:00 312 У Основи на правото 9
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 273.
Доклад 2020
Economics, Business and Social Sciences : Conference proceedings, Nürnberg : Verlag SWG imex GmbH, 2020, 77 - 81. - (Ser. International Scientific Conferencess : Conferencii).
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Доклад 2020
Economics, Business and Social Sciences : Conference proceedings, Nürnberg : Verlag SWG imex GmbH, 2020, 60 - 64. - (Ser. International Scientific Conferencess : Conferencii).
Доклад 2020
Economics, Business and Social Sciences : Conference Proceedings, Nürnberg : Verlag SWG imex GmbH, 2020, 65 - 70. - (Ser. International Scientific Conferencess : Conferencii).
Доклад 2020
Economics, Business and Social Sciences : Conference Proceedings, Nürnberg : Verlag SWG imex GmbH, 2020, 71 - 76. - (Ser. International Scientific Conferencess : Conferencii).
Доклад 2018
Problems of the Development of Modern Science: Theory and Practice : Collection of Scientific Articles, Madrid, Spain, Madrid, Spain : Cartero Publishing House, 2018, c. 83 - 89.
Доклад 2018
Problems of the Development of Modern Science: Theory and Practice : Collection of Scientific Articles, Madrid, Spain, Madrid, Spain : Cartero Publishing House, 2018, c. 90 - 95.
Преглед на всички публикации