Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Петко Захариев

гл. ас. д-р Петко Захариев

гл. ас. д-р Петко Захариев

514 Виртуална стая за онлайн консултации-https://meet.google.com/qnn-ynrd-kew

petko_zahariev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 1-514 : 09:15-11:15

Сряда, кабинет 1-514 : 09:15-11:15

Дати за неположени изпити

10 мар 2023, кабинет 1-127г: 10:15-12:00

07 апр 2023, кабинет 1-127г: 10:15-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 2-319 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 22
Петък
10:15 13:00 127Г У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 21
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 273.
Доклад 2020
Economics, Business and Social Sciences : Conference proceedings, Nürnberg : Verlag SWG imex GmbH, 2020, 77 - 81. - (Ser. International Scientific Conferencess : Conferencii).
Доклад 2020
Economics, Business and Social Sciences : Conference Proceedings, Nürnberg : Verlag SWG imex GmbH, 2020, 65 - 70. - (Ser. International Scientific Conferencess : Conferencii).
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Доклад 2020
Economics, Business and Social Sciences : Conference Proceedings, Nürnberg : Verlag SWG imex GmbH, 2020, 71 - 76. - (Ser. International Scientific Conferencess : Conferencii).
Доклад 2020
Economics, Business and Social Sciences : Conference proceedings, Nürnberg : Verlag SWG imex GmbH, 2020, 60 - 64. - (Ser. International Scientific Conferencess : Conferencii).
Доклад 2018
Problems of the Development of Modern Science: Theory and Practice : Collection of Scientific Articles, Madrid, Spain, Madrid, Spain : Cartero Publishing House, 2018, c. 83 - 89.
Доклад 2018
Problems of the Development of Modern Science: Theory and Practice : Collection of Scientific Articles, Madrid, Spain, Madrid, Spain : Cartero Publishing House, 2018, c. 90 - 95.
Преглед на всички публикации