Икономически университет – Варна

проф. д-р Фаня Филипова

проф. д-р Фаня Филипова

проф. д-р Фаня Филипова

324; Онлайн линк:https://meet.google.com/oqr-paqc-crf

fanya_filipova@ue-varna.bg

https://meet.google.com/oqr-paqc-crf

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 2-129; Онлайн: https://meet.google.com/oqr-paqc-crf: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

29 мар 2023, кабинет 2-129 : 15:15-17:00

26 апр 2023, кабинет 2-129: 15:15-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Управление на фирмените парични потоци Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
07:30 13:00 2-310 Л Спецсеминар 25, 26
Сряда
15:15 17:00 2-129 Л Управление на фирмените парични потоци 21, 22
Вид Година Публикация
Монография 2022
2. доп. изд., Варна : Знание и бизнес, 2022, 242., ISBN(онлайн) 978-619-210-063-6
Монография 2022
2. доп. изд., Варна : Знание и бизнес, 2022, 380., ISBN(онлайн) 978-619-210-064-3
Монография 2022
Варна : Знание и бизнес, 2022, 281., ISBN(онлайн) 978-619-210-065-0
Студия 2021
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty, Burdur : Mehmet Akif Ersoy University, 8, 2021, 2, 761-781., ISSN(печатно) 2149-1658 / DOI 10.30798/makuiibf.805055 / Web of Science
Студия 2021
Списание на ИДЕС, София : ИДЕС, Год. 25, 2021, Извънреден брой, 1-21., ISSN(онлайн) 1314-8990
Студия 2020
ИДЕС : Електронно списание, София : ИДЕС, 24, 2020, 1 - 2, 1 - 16 ; 1 - 20., ISSN(печатно) 1314-8990 / Линк
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 252.
Студия 2020
Годишник на ИДЕС [ICPA Yearbook], София : ИДЕС , 2020, 1-34., ISSN(печатно) 1313-2148, ISSN(онлайн) 2603-4751 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 100 - 113.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес , 2020, 193.
Преглед на всички публикации