Икономически университет – Варна

Научни прояви и форуми

15.04.2016 - Дискусионна среща с управителния съвет на ИДЕС 

19.04.2016 - Младежка научна конференция

13.05.2016 - Дискусионна среща с Велин Филипов - регистриран одитор и заместник-председател на управителния съвет на ИДЕС 

29.10.2016 - Олимпиада по счетоводство

15.11.2016 - Представители на катедра "Счетоводна отчетност" взеха участие в иновационен лагер, организиран от Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски" по инициатива на "Джуниър Ачийвмънт България"

...01.2017 - Семинар на тема ...

04.04.2017 - Публична лекция на Алкега Жеку на тема: "Състоянието на независимия финансов одит в Албания в условията на глобализация"

13.04.2017 - Публична лекция на Росица Тончева

20.04.2017 - Младежка научна конференция - "Съвременни проблеми в счетоводството, анализа и одита"

20.04.2017 - Публична лекция на д-р Ивена Медвед (Македония)

21.04.2017 - Кръгла маса - "Счетоводството - едно образование с много възможности"

21.04.2017 - Вечер на специалностите

24.04.2017 - Публична лекция на г-н Огнян Тодоров - директор на дирекция "Вътрешен одит" в НАП, сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор

25.11.2017 - Олимпиада по счетоводство, част от Университетска национална олимпиада

12.04.2018 - Среща-дискусия с г-н Огнян Тодоров на тема: "Вътрешният одит - предизвикателства, възможности, бъдеще"

18.04.2018 - KPMG гостува на Икономически университет - Варна

23.04.2019 - Студентски научен форум - преглед на студентската научна дейност, кръгла маса

03.05.2018 - Състезание по счетоводство между ученици от 9-ти и 10-ти клас от Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски" под наслов: "Счетоводството - симфония от цифри"

10.11.2018 - Олимпиада по счетоводство, част от Университетска национална олимпиада за ученици

10.11.2018 - Кръгла маса с кандидат-студенти на тема: "Счетоводството - традиции и бъдеще"

19.12.2018 - Открита лекция на доц.д-р Даниела Георгиева на тема: "Проблеми и перспективи пред отчетността в публичния сектор"

12.2018 - Кампания "Посланик на доброто" ("Карин дом" в катедра "Счетоводна отчетност")

15.04.2019 - KPMG гостува на Икономически университет - Варна

19.04.2019 - Научно-практическа конференция на тема "Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят" организирана по повод 95 години от създаването на катедра "Счетоводна отчетност"