Икономически университет – Варна

Студентски прояви

 

 

 

Преглед на студентската научна дейност в секция „Логистика“ ще се проведе на 24.04.23г. от 13:30ч. в зала 447.

 Състав на жури:

  1. доц. д-р Силвия Благоева – председател
  2. х. доц. д-р Благо Благоев
  3. гл. ас. д-р Пламена Милушева

 

Преглед на студентската научна дейност в секция „Индустриален бизнес и предприемачество“ 19.04.23г. от 10:30 ч. в зала 2-220.

 Състав на жури:

  1. доц. д-р Илиан Минков - председател
  2. гл. ас. д-р Пламен Павлов
  3. гл. ас. д-р Моника Михайлова

 

Прегледът на студентската научна дейност ще завърши със Студентска научна конференция, която ще се проведе традиционно през м. май 2023г. Студентите, класирани на първите места в отделните секции ще представят своите доклади( при регламент 8 минути) с последваща дискусия върху тях. Представените на конференцията доклади, в обем от 8 страници, ще бъдат публикувани в сборник. Докладите следват да бъдат одобрени за публикация от хабилитирано лице.

Отличените студенти ще получат грамоти и награди от Ректора на ИУ-Варна .