Икономически университет – Варна

Дипломиране

 

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Индустриален бизнес и логистика" относно лятна сесия  – м. юни 2022 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Индустриален бизнес и логистика". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи  и магистърски тези в катедра "Индустриален бизнес и логистика". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Индустриален бизнес и логистика".

Допълнителна информация ще бъде публикувана в линковете за графиците за провеждане на изпитите.

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

   

ВАЖНО!

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа и магистърска теза се приемат в кабинет Н-107 на 30 и 31 август 2022 г.

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Индустриален бизнес и логистика" относно държавните изпити през есенна(поправителна) сесия м. септември 2022 г.

 

Държавен изпит специалност „Логистика ще се проведе на 09.09.2022г., зала 323 от 08:30 часа.

Защита на дипломна работа специалност „Логистика ще се  проведе на 09.09.2022г., зала 320 от 09:00 часа.

 

Държавен изпит специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“ ще се проведе на 12.09.2022г. в Тестовия център, зала 55 и 56 от 08:00 часа.

Защита на дипломна работа специалност„Индустриален бизнес и предприемачество“ ще се проведе на 12.09.2022г., зала 320 от 08:30 часа.

Допълнителна информация ще бъде публикувана в линковете за графиците за провеждане на изпитите.

    Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Индустриален бизнес и логистика". Разгледайте конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Индустриален бизнес и логистика. Информирайте се за  важните срокове и документи относно  дипломирането Ви. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Индустриален бизнес и логистика".

       

        

       

График за държавен изпит и защита на дипломна работа 

         Забележка:

         В залата не се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им.

 

Резултати от писмен държавен изпит -  спец. "Индустриален бизнес и предприемачество"

Резултати от писмен държавен изпит-специалност"Логистика".

 

 

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

ВАЖНО!

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа и магистърска теза се приемат в кабинет Н-107 на 30 и 31 август 2022 г.

 

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Индустриален бизнес и логистика" относно държавните изпити през есенна(поправителна) сесия м. септември 2022 г

 

Държавен изпит специалност Логистичен мениджмънт“ ще се проведе на 09.09.2022г., зала 323 от 08:30 часа.

Защита на магистърска теза специалност Логистичен мениджмънт“ ще се на проведе 09.09.2022г., зала 320 от 09:00 часа.

 

Държавен изпит специалност Корпоративен бизнес и управление“ ще се проведе на 12.09.2022г. в Тестовия център, зала 55 и 56 от 08:00 часа.

Защита на магистърска теза специалност Корпоративен бизнес и управление“ ще се проведе на 12.09.2022г., зала 320 от 08:30 часа.

Допълнителна информация ще бъде публикувана в линковете за графиците за провеждане на изпитите.

    Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Индустриален бизнес и логистика". Разгледайте конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Индустриален бизнес и логистика. Информирайте се за  важните срокове и документи относно  дипломирането Ви. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Индустриален бизнес и логистика".

 

Срокове и документи

      

      

     

        

График за държавен изпит и защита на дипломна работа 

         Забележка:

         В залата не се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им

Резултати от писмен държавен изпит - специалност "Корпоративен бизнес и управление"

Резултати от писмен държавен изпит-специалност "Логистичен мениджмънт"