Икономически университет – Варна

Дипломиране

 ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 


 

 

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Счетоводна отчетност" 

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Счетоводна отчетност". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи  и комплексен държавен изпит в катедра " Счетоводна отчетност". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Счетоводна отчетност".

 

Видеообръщение на ректора проф.д-р Евгени Станимиров към дипломиращите се студенти випуск 2021 г.

Линк на видеообръщението на ректора: https://youtu.be/IqNmHr5yL8g

 

https://ue-varna.bg/bg/news/item/1302

Икономически университет – Варна организира тържествени промоции за връчване на дипломите на абсолвентите, завършили през 2021 г. – образователно-квалификационна степен "бакалавър" (дипломирани м. юни и м. септември 2021 г.) и образователно-квалификационна степен "магистър" (дипломирани м. юни и м. септември 2021 г.).  Тържествената промоция за специалностите към катедра "Счетоводна отчетност" ще се проведе на 10.12.2021 г. от 10:00 часа в зала АУЛА. Достъпът до университета е със зелен сертификат. Тогите се получават пред зала АУЛА от 8:30 след предварително попълнена декларация и се  връщат най-късно до 12,00 ч.

декларация

 

Важно за държавните изпити!

Указания относно дипломиране: 

Въпросници за държавен изпит

   Въпросник ОКС"Бакалавър" специалност "Счетоводство и финанси"

   Въпросник ОКС"Бакалавър" специалност "Счетоводство и одит" редовно и дистанционно обучение

Срокове и документи

Резултати от държавен изпит 13.09.2022 г. спец. "СО"

Резултати от държавен изпит ОКС"Бакалавър" 13.09.2022 г. спец. "СФ"

Дата за защити на дипломни работи и комплексен държавен изпит 13 спетември 2022 г.

Дипломантите, могат да направят справка за постигнатия резултат от държавния изпит днес 13.09.22 г. от 14 ч. до 15 ч. в каб. Н-110

График защити на дипломна работа 13.09.22 г

График комплексен държавен изпит 13.09.2022 г

 Документи за допускане до държавна изпитна сесия 30 и 31 август 2022 г.

Срок за прием на готови дипломни работи за септемврийската сесия 2022 г. 30 и 31 август 2022 г.

Рецензиите ще бъдат получавани на посочените в дипломната работа имейли .

 

Важно за държавните изпити!

Указания относно дипломиране: .

Въпросници за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи