Икономически университет – Варна

2014г., EP to Campus "Безопасност на храните в световната икономика"

За втора поредна година в рамките на програмата „Европейския парламент в университета” Икономически университет - Варна организира двудневен семинар на тема „БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ В СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА” с участието на г-н Ян Мюлдер, член на Европейския парламент от 1994 г. до 2014 г. и експерт в областта на аграрната политика и икономика.

  • На 29 октомври 2014 г. се проведе уъркшоп за студенти по основни теми, свързани с Европейската стратегия за безопасност и качество на храните. Целта на уъркшопа бе да се даде възможност на студентите да се възползват от опита на г-н Ян Мюлдер и да разширят своите знания.

  • На 30 октомври 2014 г. г-н Ян Мюлдер изнесе публична лекция на тема "Food Safety - EU strategies, actual issues and solutions of the EC, effectiveness of Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)". Публичната лекция бе отворена не само за академичната общност на гр. Варна, и за всички, които се интересуват от голямата тема за безопасността на храните.

Покана за семинара може да изтеглите от тук

Програмата за семинара може да изтеглите от тук

На 29 октомври 2014 г. в зала 1-446 се проведе уъркшоп за студенти по основни теми, свързани с Европейската стратегия за безопасност и качество на храните.

В уъркшопа взеха участие 53 студенти от различни специалности "Международен бизнес", "Маркетинг", "Логистика", "Аграрна икономика", "Стокознание", "Международни икономически отношения", "Финанси", "Аграрна икономика", "Мениджмънт", "Счетоводство и контрол", "Туризъм" и "Икономика на строителството".

Студентите работиха в четири тематични групи:

  • "Сигурност всеки ден. Знаеш ли какво ядеш?

  • "Качество на храните"

  • "Е-та в храните"

  • "ГМО продукти"

В рамките на всяка тематична група студентите бяха напътствани от гл. ас. д-р Ваня Живкова, гл. ас. д-р Антоанета Стоянова, докторантите Дана Стефанова и Георги Димитров. 

Студентите подготвиха интерактивни презентации с резултатите от проведените дискусии и дебати относно проблемите, които бяха засегнати по време на уъркшопа. Всеки един от студентите имаше възможност да обмени с г-н Ян Мюлдер, своята гледна точка за безопасността на храните и да почерпят от неговия ценен опит в тази област.

Гост-лектора г-н Ян Мюлдер връчи сертификати за участие на всички студенти включили се в уъркшопа.

На 30 октомври 2014 г. в зала 1-128 на ИУ - Варна г-н Ян Мюлдер изнесе публична лекция на тема: "Food Safety - EU strategies, actual issues and solutions of the EC, effectiveness of Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)".

Публичната лекция бе отворена за академичната общност на град Варна и за всички, които се интересуват от актуалната тема за безопасността на храните.

На публичната лекция присъстваха: студенти и преподаватели от Икономически университет - Варна и Медицински университет-Варна; представители на контролни и производствени организации - г-жа Диляна Попова - главен експерт "Асоциация на месопреработвателните в България", д-р Екатерина Хинева, главен инспектор в отдел "Здравеопазване на животните", Областна дирекция на Българската агенция по безопасност на храни – Варна, д-р Антоанета Стоянова и г-н Даниел Стоилов - "Деметра - Консулт ООД", Варна, г-жа Яна Камбурова - финансов директор на "Варна Мениджмънт и консултинг АД", г-жа Мариета Стефанова - административен мениджър на Захарни Изделия-Варна ЕООД.

 

В изнесената лекция г-н Мюлдер акцентира върху няколко основни момента, свързани с безопасността на храните: кои храни са безопасни, влиянието на препаратите, с които се обработват и наторяват посевите, добавките в храните, ГМО продуктите. Кратко представи политиката, провеждана от Европейската комисия по отношение запазване здравето на потребителите и задоволяване на потребностите с безопасни и качествени храни. 

За да предотврати проблемите от потенциални небезопасни храни още в зародиш ЕС е изградил система за бързо предупреждение (RASFF). Всяка страна член на ЕС при установяване на опасни храни, разпространени на територията й или спрени на граничен пункт следва да уведоми Европейската комисия до 24 часа, която от своя страна разпространява информацията до всички членове на Системата за бързо съобщаване.

ЕК е разработила нов портал "RASFF  consumer portal", предназначен изцяло за потребителите. Той осигурява достъп на потребителите до всички нотификации за храни, фуражи и материали в контакт с храни, които носят риск за здравето на хората и животните.

Лекторът провокира аудиторията и бяха зададени различни въпроси, свързани с основните акценти представени от г-н Мюлдер.

В края на публичната лекция г-н Ян Мюлдер връчи сертификати за участие на студентите включили се в специализирания уъркшоп "Безопасност на храните в световната икономика".

За контакти