Икономически университет – Варна

Катедра "Международни икономически отношения"

Специалност "Международни икономически отношения" e посветена в обучението и развитието на професионалисти, които да дават положителен принос за България и света. Ключовите области, в които се усъвършенстват нашите възпитаници са: чуждестранни инвестиции и глобализация; кръгова икономика; дипломация и външно-търговски преговори; управление на проекти; международна логистика; международни финанси; международен маркетинг; международен бизнес и предприемачество и др.

Бакалаврите, магистрите и докторантите от спец. „МИО“ са търсени кадри от български и чуждестранни фирми в региона, страната и чужбина. Те намират реализация в редица предпочитани сфери на трудовия пазар, в международни организации и европейски институции. Специалността развива засилена международна студентска мобилност по програма Еразъм+, което дава възможност на много наши студенти да специализират в чужбина, а мнозина, след завършване на образованието си, печелят стипендии и продължават обучението си в престижни университети в Европа и САЩ, което им позволява да натрупат безценен опит за бъдещото им кариерно израстване.

Преподавателският екип от катедрата осъществява партньорство с редица чуждестранни университети, участва в специализации зад граница, взаимодейства тясно с практиката, ръководи интердисциплинарни проекти и развива активна научно-изследователска дейност. Това ни позволява да предоставяме на нашите студенти по иновативен начин най-новите знания и компетенции в световен мащаб.

Последвайте ни    Гледайте ни

Контакти


Елена Стоичкова

Елена Стоичкова

Елена Стоичкова

Инспектор учебна дейност

Н-108

0882 164794

mio@ue-varna.bg