Икономически университет – Варна

доц. д-р Георги Маринов

доц. д-р Георги Маринов
Консултации

Сряда, кабинет 519 и Н-108 https://meet.google.com/qwu-xiiz-doz: 11:00-12:00

Сряда, кабинет 519 и Н-108 https://meet.google.com/qwu-xiiz-doz: 12:30-13:30

Дати за неположени изпити

17 окт 2023, кабинет Н-108: 12:30-13:30

06 дек 2023, кабинет Н-108: 12:30-13:30

Дисциплина Курс и Специалност
Дипломантски семинар Курс 4, МИО (Редовно обучение)
Международни финанси Курс 4, МИО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 2-320 У Дипломантски семинар 29
Вторник
13:30 15:00 2-313 У Международни финанси 29
Сряда
13:30 15:00 304 У Международни финанси 30
15:15 17:00 434 У Дипломантски семинар 30
Четвъртък
08:15 11:00 2-312 Л Международни финанси 29, 30
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2023 : 9th International Conference : Conference Proceedings, 8-10 June 2023, “Ovidius” University of Constanta, Faculty of Economic Sciences, Constanta, Romania. Buchares : Budapest University of Economic Sciences, 2023, 274-279., ISSN(печатно) ISSN 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2023/09/050
Статия 2023
British Food Journal, Bingley, England : Emerald Publishing Limited, 2023., ISSN(печатно) 0007-070X / DOI https://doi.org/10.1108/BFJ-12-2022-1113 / Scopus
Доклад 2022
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2022 : 8th International Conference : Conference Proceedings, 25-27 May 2021, Graz, Austria, Bucharest : Bucharest Univ. of Economic Studies Publ. House, 2022, 583-590., ISSN(онлайн) 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2022/08/077
Доклад 2021
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2021 : 7th International Conference : Conference Proceedings, 3 - 5 June 2021, University of Foggia - Department of Economics, Italy, Bucharest : Bucharest University of Economic Studies Publ. House, 2021, 519-527., ISSN(онлайн) 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2021/07/066
Доклад 2021
Промените в глобалния свят и новите решения : Сборник с доклади от [VІІІ] Международна научна конференция, 30 септ. - 1 окт. 2021 г. : Т. 2 = Changes in the Global World and the New Solutions : Proceedings of the International Scientific Conference, 30 Se, Ruse : Lyuben Karavelov Regional Library - Ruse, 2, 2021, 9-16., ISBN(печатно) 9786197404296
Статия 2020
Izvestiya. Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 64, 2020, 3, 328 - 340.
Статия 2020
Yearbook of UNWE, София Sofia : Publ. Complex - UNWE , 60, 2020, 1, 9 - 19.
Статия 2020
Пари и култура = Money & Culture, София : ВУЗФ, 2020, 3, 85-94.
Доклад 2020
New Trends in Sustainable Business and Consumption 2020 : 6th BASIQ : International Conference : Conference Proceedings, 4 - 6 June 2019, University of Messina, Italy, Bucharest : Bucharest Univertity of Economic Studies Publ. House, 2020, 1, 655 - 660., ISSN(печатно) 2457- 483X / Web of Science
Доклад 2019
Thriving on Future Education, Industry, Business and Society : International Conference, 15 -17 May 2019, Piran, Slovenia : Proceedings of the MakeLearn and TIIM, Celje, Slovenia : International School for Social and Business Studies, 2019, 167 - 172.
Преглед на всички публикации