Икономически университет – Варна

доц. д-р Георги Маринов

доц. д-р Георги Маринов
Приемно време

Вторник, кабинет 519 и Н-108 https://meet.google.com/qwu-xiiz-doz: 12:00-14:00

Консултации

Сряда, кабинет 519 и Н-108 https://meet.google.com/qwu-xiiz-doz: 10:30-12:30

Дати за неположени изпити

11 окт 2022, кабинет H-108: 13:00-14:00

30 ное 2022, кабинет H-108: 10:30-11:30

Дисциплина Курс и Специалност
Международни финанси Курс 4, МИО (Редовно обучение)
Сравнителни икономически системи Курс 4, МИО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-220 Л Международни финанси 35, 36
Вторник
09:15 11:00 2-220 Л Сравнителни икономически системи 35, 36
Сряда
13:30 15:00 2-229 У Сравнителни икономически системи 35
15:15 17:00 2-222 У Сравнителни икономически системи 36
Четвъртък
11:15 13:00 2-221 У Международни финанси 35
13:30 15:00 2-312 У Международни финанси 36
Вид Година Публикация
Доклад 2022
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2022 : 8th International Conference : Conference Proceedings, 25-27 May 2021, Graz, Austria, Bucharest : Bucharest Univ. of Economic Studies Publ. House, 2022, 583-590., ISSN(онлайн) 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2022/08/077
Доклад 2021
Промените в глобалния свят и новите решения : Сборник с доклади от [VІІІ] Международна научна конференция, 30 септ. - 1 окт. 2021 г. : Т. 2 = Changes in the Global World and the New Solutions : Proceedings of the International Scientific Conference, 30 Se, Ruse : Lyuben Karavelov Regional Library - Ruse, 2, 2021, 9-16., ISBN(печатно) 9786197404296
Доклад 2021
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2021 : 7th International Conference : Conference Proceedings, 3 - 5 June 2021, University of Foggia - Department of Economics, Italy, Bucharest : Bucharest University of Economic Studies Publ. House, 2021, 519-527., ISSN(онлайн) 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2021/07/066
Статия 2020
Yearbook of UNWE, София Sofia : Publ. Complex - UNWE , 60, 2020, 1, 9 - 19.
Доклад 2020
New Trends in Sustainable Business and Consumption 2020 : 6th BASIQ : International Conference : Conference Proceedings, 4 - 6 June 2019, University of Messina, Italy, Bucharest : Bucharest Univertity of Economic Studies Publ. House, 2020, 1, 655 - 660., ISSN(печатно) 2457- 483X / Web of Science
Статия 2020
Пари и култура = Money & Culture, София : ВУЗФ, 2020, 3, 85-94.
Статия 2020
Izvestiya. Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 64, 2020, 3, 328 - 340.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 3, 20 - 26.
Доклад 2019
New Trends in Sustainable Business and Consumption 2019 : BASIQ : International Conference : Conference Proceedings, 30 May - 1 June 2019, Bari, Italy, Bucharest : Bucharest University of Economic Studies Publ. House [ASE], 2019, 268 - 274., ISSN(печатно) 2457-483X / Web of Science
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 81 - 93.
Преглед на всички публикации