Икономически университет – Варна

проф. д-р Веселина Димитрова

проф. д-р Веселина Димитрова

проф. д-р Веселина Димитрова

Н-108

vesselina.dimitrova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет H-108 и онлайн: https://meet.google.com/rnb-ouvh-mdk: 12:00-14:00

Дати за неположени изпити

15 ное 2022, кабинет Н-108 : 12:30-13:30

29 ное 2022, кабинет Н-108 : 12:30-13:30

Дисциплина Курс и Специалност
Сравнителни икономически системи Курс 4, МИО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
09:15 11:00 2-220 Л Сравнителни икономически системи 35, 36
Сряда
13:30 15:00 2-229 У Сравнителни икономически системи 35
15:15 17:00 2-222 У Сравнителни икономически системи 36
Вид Година Публикация
Доклад 2022
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2022 : 8th International Conference : Conference Proceedings, 25-27 May 2022, Graz, Austria, Bucharest : Bucharest Univ. of Economic Studies Publ. House , 2022, 476-482., ISSN(онлайн) 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2022/08/063
Доклад 2022
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2022 : 8th International Conference : Conference Proceedings, 25-27 May 2021, Graz, Austria, Bucharest : Bucharest Univ. of Economic Studies Publ. House, 2022, 583-590., ISSN(онлайн) 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2022/08/077
Доклад 2021
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2021 : 7th International Conference : Conference Proceedings, 3 - 5 June 2021, University of Foggia - Department of Economics, Italy, Bucharest : Bucharest University of Economic Studies Publ. House, 2021, 519-527., ISSN(онлайн) 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2021/07/066
Доклад 2021
Външна търговия и пандемия : Сборник с доклади : Кръгла маса, 2 декември 2020, София : ВУЗФ, 2021, 18-28.
Статия 2021
Yearbook of UNWE, Sofia : Publ. Complex - UNWE, 61, 2021, 2, 75-89.
Доклад 2021
Промените в глобалния свят и новите решения : Сборник с доклади от [VІІІ] Международна научна конференция, 30 септ. - 1 окт. 2021 г. : Т. 2 = Changes in the Global World and the New Solutions : Proceedings of the International Scientific Conference, 30 Se, Ruse : Lyuben Karavelov Regional Library - Ruse, 2, 2021, 9-16., ISBN(печатно) 9786197404296
Други 2020
С доверие в партньорите : 30 години катедра Международни икономически отношения, Варна : Наука и икономика, 2020, 6 - 11.
Статия 2020
Вътрешен одитор : Глобални перспективи за риска, контрола и управлението, София : Институт на вътрешните одитори в България, 17, 2020, 2, 32 - 39.
Статия 2020
Izvestiya. Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 64, 2020, 3, 237 - 238.
Статия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 60, 2020, 5, 77 - 93.
Преглед на всички публикации