Икономически университет – Варна

проф. д-р Веселина Димитрова

проф. д-р Веселина Димитрова

проф. д-р Веселина Димитрова

Н-108

0882 164 702

vesselina.dimitrova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Петък, кабинет Н-108 : 10:30-12:30

Международна логистика
Европейска икономическа интеграция
Академични изследвания
Управление на глобални мрежи за доставки
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Международни икономически отношения Европейска икономическа интеграция 4 29 1-122 08.05.2024 09:00 - 11:00
Международни икономически отношения Европейска икономическа интеграция 4 30 1-122 08.05.2024 09:00 - 11:00
Международни икономически отношения Международна логистика 4 29 1-55 17.05.2024 11:00 - 12:00
Международни икономически отношения Международна логистика 4 30 1-55 17.05.2024 12:00 - 13:00
Международен бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)-ДНДО Управление на глобални мрежи за доставки 6 38 Н-206 20.05.2024 09:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 09:00 - 11:00 1-53
28.06.2024 09:00 - 11:00 1-53
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебник 2024
Варна : Наука и икономика, 2024, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1177-1
Статия 2024
International Journal of Sustainable Economy, Geneva : Inderscience Publ., 16, 2024, 1, 67-89., ISSN(печатно) 1756-5804, ISSN(онлайн) 1756-5812 / DOI 10.1504/IJSE.2024.135202 / Scopus
Доклад 2023
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2023 : 9th International Conference : Conference Proceedings, 8-10 June 2023, “Ovidius” University of Constanta, Faculty of Economic Sciences, Constanta, Romania. Buchares : Budapest University of Economic Sciences, 2023, 274-279., ISSN(печатно) ISSN 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2023/09/050
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 3-10., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.3 / Линк
Статия 2023
British Food Journal, Bingley, England : Emerald Publishing Limited, 2023., ISSN(печатно) 0007-070X / DOI https://doi.org/10.1108/BFJ-12-2022-1113 / Scopus
Доклад 2023
Членството на България в ЕС: петнадесет години по-късно : Двадесет и първа международна научна конференция, 6-7 октомври 2022 г., УНСС = The Membership оf Bulgaria in the European Union: Fifteen Years Later : Twenty-first Scientific Conference dedicated to the 70th anniversary of the International Economic Relations and Business Department …, 6-7 October 2022, UNWE - Sofia: В 2 т. : Т. 2, София : Изд. комплекс УНСС, Vol. 2, 2023, 150-158. / Линк
Доклад 2022
The Membership of Bulgaria in the European Union: Fourteen Years Later : Twentieth Scientific Conference, 15 October 2021, UNWE - Sofia : Vol. 2, Sofia : Publ. Complex - UNWE, 2, 2022, 23-35., ISSN(печатно) 2815-2727 / Линк
Доклад 2022
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2022 : 8th International Conference : Conference Proceedings, 25-27 May 2022, Graz, Austria, Bucharest : Bucharest Univ. of Economic Studies Publ. House , 2022, 476-482., ISSN(онлайн) 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2022/08/063
Доклад 2022
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2022 : 8th International Conference : Conference Proceedings, 25-27 May 2021, Graz, Austria, Bucharest : Bucharest Univ. of Economic Studies Publ. House, 2022, 583-590., ISSN(онлайн) 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2022/08/077
Статия 2021
Yearbook of UNWE, Sofia : Publ. Complex - UNWE, 61, 2021, 2, 75-89., ISSN(печатно) 1312-5486, ISSN(онлайн) 2534-89491 / DOI DOI: https://doi.org/10.37075/YB.2021.2.05
Преглед на всички публикации