Икономически университет – Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Международни икономически отношения
ОКС "магистър"
Международен бизнес
Конкурентно и бизнес разузнаване