Икономически университет – Варна

Заседание на нехабилитираните преподаватели в ИУ – Варна

ПОКАНА

за провеждане на заседание на нехабилитираните преподаватели в Икономически университет – Варна на основание чл. 2а (2) от „Правила за избор на Общо събрание, на Академичен съвет, ректор и контролен съвет на Икономически университет – Варна“, което ще се проведе на 28 септември 2020 г. (понеделник) от 11.00 часа в аудитория 323 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на допълнителни членове на Общото събрание на Икономически университет – Варна от квотата на нехабилитираните преподаватели.

21 сеп 2020Подобни