Икономически университет – Варна

Юбилейна международна научна конференция "Новите реалности и политическата наука"

Академичният състав на катедра "Политология" при  УНСС – София

набира участници в

Юбилейна международна научна конференция

"Новите реалности и политическата наука"

30 октомври 2020 г., УНСС – София

 

Указания за участие:

  1. Всеки автор може да представи само един доклад (самостоятелно или в съавторство) за участие в конференцията. Резюмето на докладите и заявките за участие се изпращат на e-mail: forum.politologia@unwe.bg
  2. Времето за изнасяне на доклада, включително представянето на автора, е до 15 минути.
  3. Докладите на хартиен и електронен носител се предават при регистрацията на конференцията.
  4. Докладите ще бъдат публикувани в специален сборник от конференцията във вида, в който са представени.
  5. Участието в конференцията е без такса.
  6. Окончателната програма на конференцията ще бъде предоставена на участниците при регистрацията им на 30 октомври 2020 г. от 9:00 до 9:30 ч.

Конференцията се организира по проект на НИД на УНСС № НП–22/2020

Адрес за кореспонденция:

1700 София, Студентски град „Хр. Ботев", ул. „8 декември”
УНСС, Нов корпус, 3-ти етаж, кат. „Политология“, каб. 3087
E-mail: forum.politologia@unwe.bg

Заявка за участие

05 окт 2020Подобни