Икономически университет – Варна

Второ издание на Национален младежки конкурс "Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини"

Национален младежки конкурс

„Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“

Настоящата година е ключова за подготовката на общините за промяна в механизма за формиране на такса „битови отпадъци“. Тази стъпка е част от цялостен процес по въвеждане на нов подход в управлението на отпадъците, важна част от който е активното включване на гражданите и разширяване на разделното събиране на отпадъци.

През 2024 г. НСОРБ отново обявява Национален младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“. Тази година темата е свързана именно с тази важна трансформация, която предстои във всички общини и промяната в обществените навици.

Мотото на конкурса през 2024 г. е "Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“.

Целта е чрез участието си в Националния младежки конкурс, обявен от НСОРБ, младите хора да добавят своя принос към усилията на общините за обективно и широко информиране на хората за промените и необходимостта от отговорно отношение към управлението на отпадъци.

Участниците в конкурса трябва да обмислят и предложат кампания сред жителите на общината, в която живеят, за насърчаване на разделното събиране на отпадъци, намаляване разхищението на храни и повторната употреба на дрехи, мебели и домакинско оборудване и др.

С подбора на темата на тазгодишното издание на конкурса НСОРБ се стреми да подпомогне общините в усилията им за активно включване на младите хора в дейностите на местно ниво, а също така да подкрепи усилията на общините за провеждане на проактивна информационна кампания за предстоящите промени в системите за управление на отпадъците и въвеждането на новия модел за определяне на такса „битови отпадъци“, които трябва да влязат в сила от 2025 г.

Участниците в конкурса следва да изпратят изложение на своята проектна идея /с текст, видео, презентация или др./ в съответствие с условията на конкурса, в електронен формат по електронна поща на НСОРБ, на адрес: konkurs@namrb.org

Срок за получаване на предложенията: 15 август 2024 г.

Националният младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“ се провежда във връзка с отбелязването на Деня на българската община и местното самоуправление 12 октомври. Регламентът можете да изтеглите от прикачения файл. Информация за тазгодишното издание на Националния младежки конкурс под мотото „Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“ можете да следите и на профила на инициативата във Фейсбук.

За допълнителна информация:
Ива Иванова – отдел „ПР, комуникации и издания“ на НСОРБ
Email: i.ivanova@namrb.org

05 юни 2024Подобни