Икономически университет – Варна

Встъпителна среща за представяне на проект: „Развиване на Регионален исторически музей – Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“

ВСТЪПИТЕЛНА СРЕЩА

12 АВГУСТ 2022 Г. , 10.00 ч., ЗАЛА 1, ИУ – ВАРНА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ: „Развиване на Регионален исторически музей – Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“

На 12 август 2022 г. от 10.00 часа в зала 1 на ИУ – Варна ще се проведе първата информационна среща по проект „Развиване на Регионален исторически музей – Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Проектът е с общ бюджет 369 802,13 евро и продължителност от 22 месеца.

Партньори в проекта са Икономически университет – Варна и Музей Нордланд (Норвегия).

Акцент на встъпителната среща за проекта е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с основните аспекти на проекта, неговите цели и резултати.

Проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01

Финансиран по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Общ бюджет: 369 802,13 евро

Продължителност: 21.06.2022 г. – 21.04.2024 г.

Партньори:

Икономически университет – Варна (България)

Stiftelsen Nordlandsmuseet (Норвегия)

Основна цел: РИМ – Варна да се превърне в основен двигател на социалното и културно развитие на гр. Варна и района.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Модернизиране и разширяване на експозиционните пространства в РИМ – Варна с цел осигуряване на широка обществена достъпност до културно-историческите ценности в музея.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: Развиване на РИМ – Варна като място за общуване: ново пространство – пресечна точка на минало и настояще, на различни цивилизации и на съвременното общество в неговото културно многообразие.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: Превръщане на музея в атрактивен културно-исторически център и привличане на нови публики чрез внедряването на нови технологии и иновации.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4: Изграждане на управленския и експертен капацитет на персонала на РИМ – Варна с цел ефективно и предприемаческо управление на експонираното културно-историческо наследство.

Ревитализиране на музейни пространства:

- обновяване и модернизиране на експозиционните зали и коридори на музея;

- обновяване на фондохранилището за каменни паметници и осигуряване не достъп за посетители и любители на археологията;

- коригиране и адаптиране на витрините, обогатяване на експозицията с информационни пана и витрини;

- създаване на места за отдих на посетителите на музея и обособяване на гардеробна

- създаване на нова постаянна експозиция „Нумизматика“;

- реновиране на емблематичната зала „Одесос“ и залата за временни изложби на музея.

Технологични иновации:

- сензорен информационен киоск за новата монетна експозиция;

- разработване на мобилно приложение „Персонален пътеводител“ за Android и iOS на 5 езика;

- въвеждане на бийкъни за по-лесна онлайн навигация и интерактивно представяне на експонатите от постоянната експозиция;

- създаване на онлайн платформа с виртуални турове на експозиционните пространства в Археологическия музей;

- изграждане на безжична мрежа в сградата на Археологически музей – Варна

И още:

- разработване на предприемачески план за развитието на РИМ – Варна;

- обмен на опит и добри практики в управлението на културно-историческото наследство в Норвегия;

- осигуряване на две нови работни места в рамките на проекта;

- специализирани обучения за ръководния и експертен персонал на РИМ – Варна

Представяне:

Регионален исторически музей – Варна (РИМ – Варна) е една от най-старите културни институции с основната мисия да издирва, изучава, опазва и представя културни ценности, природни образци и антропологични останки на територията на област Варна. Началото на музейното дело във Варна е поставено от местни общественици и интелектуалци през 80-те години на ХIХ в. През 1901 г. е учредено Варненското археологическо дружество. Първата му сбирка е открита на 11 юни 1906 г. в помещение на Девическата гимназия на Варна – в сградата, където днес се помещава Археологическият музей. Той разполага с експозиционна площ от над 3000 м2 и богати фондове, съхраняващи повече от 100 000 паметници от миналото на региона. РИМ –Варна е най-голямата извънстолична музейна институция в България със световно признат принос в изучаването, популяризирането и опазването на културното наследство.

Контакти:

Деница Йорданова – ръководител проект, pr.projects.rimvarna@gmail.com

Златка Антова – водещ координатор, zlapant@abv.bg

 

 

09 авг 2022Подобни