Икономически университет – Варна

Временен достъп до научните списания на CAB Abstracts® with Full Text

CAB Abstracts with Full Text e база, която предоставя достъп до световната приложна научна литература.

Обхватът включва теми от селско стопанство и околна среда до приложна икономика, свободно време/туризъм и хранене. Колекцията съдържа 1247 списания в пълен текст, подбрани в сътрудничество с експерти на CABI.

Достъпът е чрез EBSCOhost - EBSCO Host Web / CAB Abstracts​​​​​​​ with Full Text.

31 мар 2022Подобни