Икономически университет – Варна

Временен достъп до EMIS (Emerging markets research, data and news)

До 22 октомври 2022 г. всички читатели на библиотеката могат да се възползват от информацията, предоставена от електронната база за проучвания, статистика и новини - EMIS (Emerging markets research, data and news). Достъпът е от територията на ИУ – Варна.

EMIS предлага новини, изследователски и аналитични данни, сравнителни анализи и други за над 197 нововъзникващи пазари. Тя обобщава данни за компании, сектори и държави в региона на Централна и Източна Европа. Базата е предназначена както за изследователи, така и за работещи в индустрията. Данните от EMIS са ценен източник на информация за научни разработки, анализ на данни в часовете, водени от университетски преподаватели, както и за студенти в процеса на писане на дипломни работи.

03 окт 2022Подобни