Икономически университет – Варна

Трета национална ученическа олимпиада 2019 по Икономика

На 16.11.2019 г. в Икономически университет – Варна се проведе Трета национална университетска олимпиада за ученици по Икономика, посветена на стогодишнината на най-старото висше икономическо училище в България. В олимпиадата взеха участие 36 ученици от пет града в страната: Национална търговска гимназия – Пловдив, Търговска гимназия – Бургас, ФСГ “Васил Левски” – Добрич, Старопрестолна професионална гимназия по икономика - В. Търново, ПГИ "Д-р Иван Богоров" – Варна. Участниците работиха по решаването на тест и задачи (казуси), покриващи всички основни проблеми в сферата на анализ на Микроикономиката и Макроикономиката.

Като на всяко състезание научното жури в състав: доц. д-р К. Колев (председател), гл. ас. д-р С. Братоева-Манолева, гл. ас. д-р Св. Михайлова и гл. ас. д-р Ал. Тодоров класираха участниците, както следва:

  • първо място – Николай Атанасов Николов (Национална търговска гимназия - Пловдив)
  • второ място - Мира Николова Николова (ФСГ “Васил Левски” - Добрич)
  • трето място - Мелиса Ергин Мустафа (ФСГ “Васил Левски” - Добрич)

Победителите получиха като награда възможността да се обучават безплатно в ИУ – Варна за 1 или 2 семестъра, както и пълен комплект учебници и сборници по Микроикономика и Макроикономика, издадени от колектива на катедра „ОИТ“.

17 ное 2019Подобни