Икономически университет - Варна

Студентският стол в ИУ – Варна няма да работи до второ нареждане

Предвид извънредната обстановка в страната и противоепидемичните мерки в Икономически университет – Варна залите за хранене в академичната сграда и Втори корпус на висшето училище няма да работят до второ нареждане.

20 май 2020Подобни