Икономически университет – Варна

Студенти от Икономически университет – Варна се обучават за инструктори по плажен голф в проект по програма „Еразъм+ спорт“

Студенти от Икономически университет – Варна в периода 6 – 12.11. 2023 г. участваха в проекта NEST 23, който включва дейности за обучение на инструктори по плажен голф и се финансира от Европейския съюз по програма „Еразъм+ спорт“. Водещ партньор по проекта e италианската Бийч голф спортна федерация, а партньори са Асоциация БИОМРЕЖА – България и младежката НПО „Младински борд“ – Македония.

Асоциация БИОМРЕЖА – България, която е организация за здравословен начин на живот и двигателна активност, след среща с представители на образователните институции в гр. Варна избра изпълнението на проекта да се реализира със студентите на Икономически университет – Варна. За координатор по набиране на целевата група и провеждане на обученията по плажен голф бе избран ст. пр. д-р Димитър Димитров от катедра „Езиково обучение и спорт“.

Основната цел на инициативата, която ще продължи 18 месеца, е голфът да стане достъпен за всички чрез обучение на млади хора и създаване на възможности за нова трудова заетост. Участниците в проекта от нашия университет се обучават по иновативния метод WeGolf за плажен голф. Той позволява да се усвоят основни техники само за няколко минути. С този подход се насърчава участието на всички заинтересовани лица, защото е лесен за усвояване.

Главен инструктор и методист на обучението беше Мауро де Марко – президент на италианската Бийч голф спортна федерация, с международен опит в лицензирането на инструктори и значими образователни компетенции. Заниманията се проведоха в Спортния комплекс на ИУ – Варна и на плажната ивица в града ни.

Ползи за участниците:

 • Повишена двигателна активност;
 • Умения, допълващи знанията, получени по определени дисциплини – физическо възпитание, маркетинг, управление на спорта, управление на човешки ресурси, организация и управления на събития, бизнес стратегии и други;
 • Повишени социални умения;
 • Нова професионална квалификация.

Дейности по проекта:

 • Обучение на 45 млади инструктори по плажен голф на различни нива, във всяка страна, участничка в проекта;
 • Реализиране на събития за популяризирането на новия метод като социален феномен;
 • Тестване на придобитите интердисциплинарни умения на младите инструктори чрез организация на събития.

Сроковe и резултати:

 • До октомври 2023 г. – набиране и начало на обучението на 15 бъдещи инструктори;
 • До март 2024 г. – провеждане на местно събитие за тестване на уменията на обучените инструктори;
 • До май 2024 г. – набиране и обучение на още 30 бъдещи инструктори;
 • До септември 2024 г. – второ местно събитие за тестване на уменията на новите инструктори.

13 ное 2023Подобни