Икономически университет – Варна

Студенти и ученици получиха награди от поредното издание на конкурса за есе "Медиацията в моите представи"

Днес, 22.05.2024 г. от 11:00 ч. в ИУ – Варна се връчиха награди на участниците - ученици и студенти от община Варна в конкурса за есе на тема "Медиацията в моите представи". Основни организатори на конкурса са Институт "Итера", Окръжен съд Варна и Университетски център по медиация. Членовете на журито - съдия Марин Маринов, председател на Окръжен съд Варна, Лиляна Савова, директор Институт "Итера", доц.д-р Генка Рафаилова, ръководител Университетски център по медиация и гл. ас. д-р Диана Димитрова, координатор УЦМ обявиха и връчиха грамоти и награди на класираните участници на първо, второ и трето място.

В категория ученици първото място беше присъдено на Калина Ковачева от СУ за ХНИ "Константин Преславски", второто място на Константин Найденов от ВТГ "Г.С. Раковски" и третото място беше поделено между Стелияна Димитрова от ОбУ "Иван Вазов", с. Любен Каравелово, Яна Костадинова от ПГТ "Проф.д-р Асен Златаров" и Симона Панайотова от Пета гимназия с преподаване на чужди езици "Йоан Екзарх".

В категория студенти, наградата беше връчена на Иванина Димитрова от ИУ – Варна. Всички останали получиха сертификати за участие в конкурса. На събитието присъстваха учители, ментори на учениците.

22 май 2024Подобни