Икономически университет – Варна

Стипендии за отлични постижения от правителството на Мексико за чужденци 2024 година

Министерството на външните работи на Мексико (SRE), чрез Мексиканската агенция за международно сътрудничество за развитие (AMEXCID), призовава чужденци, които се интересуват от обучение в Мексико, на ниво бакалавърска, магистърска и докторска степен, както и за следдипломна квалификация и програми за студентска мобилност, да вземат участие в „Покана за отпускане на стипендии за отлични постижения на правителството на Мексико за чужденци 2024 г.“.

Поканата се предлага на повече от 180 държави в рамките на двустранни споразумения, многостранни механизми и специални споразумения. Повече от 90 мексикански висши училища участват в поканата и предлагат академични програми, регистрирани в Националната система за следдипломна квалификация на Националния съвет за наука и технологии (CONACYT) на Мексико. Тези програми демонстрират напредъка, постигнат от Мексико в областта на науките и хуманитарните науки.

Подробна информация за поканата може да бъде намерена на следния сайт: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785

Краен срок за регистрация и подаване на документи за участие в Програмата: 28.06.2024 г.

Регистрация: чрез платформата SIGCA на следния адрес https://sigca.sre.gob.mx

Информация относно общите условия на поканата за участие в Програмата може да бъде получена и на следния имейл: infobecas@sre.gob.mx

14 юни 2024Подобни