Икономически университет – Варна

Стартира приемът за международната магистърска програма Magellan

Интегрираната международна магистърска програма, разработена и прилагана съвместно от четири различни европейски университета, предоставя иновативно учебно изживяване, предназначено да развие глобални лидери, които да ръководят културно разнообразни и географски разпръснати екипи в мултикултурна среда. Тя има за цел да създаде динамична учебна среда чрез възпитаване на психологическа, бизнес и културна интелигентност; насърчаване на междукултурната комуникация; преподаване на глобални контексти, компетенции и решаване на проблеми. Програмата се основава на синергията на бизнес, лидерски, културни и учебни стратегии, които формират многоизмерна рамка, водеща до развитието на глобално грамотни бизнес лидери.

Защо да избера програмата?

Обучението се реализира в четири университета:

  • І семестър в Икономическия университет в Катовице (Полша).
  • ІІ семестър в Университета в Дебрецен (Унгария).
  • ІІІ семестър в Икономически университет – Варна (България).
  • ІV семестър в Университет CEU Cardinal Herrera във Валенсия (Испания).

Студентите се дипломират след проведен стаж в бизнес партньори на университетите и защита на дипломна работа.

Обща продължителност: 2 години.

Такса за обучение: 1000 евро на семестър + административни такси, определени от съответния университет.

Език на обучение: английски.

Възможности за работа след дипломиране

Завършилите магистърската програма Magellan може да бъдат наети на ръководна длъжност в международна корпорация и да заемат длъжността управляващ директор (CEO), директор по маркетинга (CEM) или директор по междукултурните въпроси, директор по междукултурната комуникация, мениджър по международните услуги, мениджър по междукултурното обучение, директор по международните човешки ресурси, инструктор по комуникация и лидерство, междукултурен консултант и др.

Завършилите програмата получават три дипломи за магистърска степен: от Икономическия университет в Катовице, Университета в Дебрецен и ИУ – Варна, и сертификат от Университет CEU Cardinal Herrera.

Как да кандидатствам?

За кандидатстване в програмата се изисква ниво на английски език поне B2 (съгласно Общата европейска референтна рамка за езиците) или съпоставимо.

Допустими са кандидати от всички професионални направления, завършили минимум бакалавърска степен. Студенти, завършили колежи (ОКС „професионален бакалавър“), следва да бъдат от ПН 3.7. „Администрация и управление“, за да могат да запишат тази магистърска специалност (т.е. да попадат в същото професионално направление).

Необходими документи:

  • Сканиран оригинал на диплома за бакалавър (или магистър).
  • Сканирано приложение към дипломата за бакалавър (или магистър).
  • Легализиран превод на английски на дипломата и приложението.
  • Сертификат за владеене на английски език.
  • Сканирана лична карта.
  • Документ за платена такса за кандидатстване (21 евро).

Кандидатстването се реализира през системата на координиращия университет - Икономическия университет в Катовице (Полша).

Краен срок за кандидатстване: 31 август 2023 г.

Всички кандидати преминават през интервю, което е финалната фаза на селекция.

Лимит за прием

Местата в програмата са ограничени, интервютата се провеждат периодично до запълването на всички налични бройки. Възможно е кампанията за кандидатстване да бъде закрита по-рано, в случай на запълване на свободните места.

Не пропускайте тази отлична възможност да се докоснете до различни култури и да получите отлични шансове за професионална реализация във водещи международни компании!

Свържете се с нас

Имате ли въпрос относно процеса на кандидатстване? Попитайте нашите специалисти:

Сектор "Магистри"

Сектор "Магистри"

Сектор "Магистри"

114

+359882165676

cmo@ue-varna.bg

гл. ас. д-р Петър Петров

гл. ас. д-р Петър Петров

Координатор на магистърска програма Magellan

408

+359882164570

p.k.petrov@ue-varna.bg

19 юли 2023Подобни