Икономически университет – Варна

Среща по повод научно сътрудничество между Икономически университет – Варна и Шчечински университет (Полша)

На 20 май 2024 г. се проведе среща между проф. д-р Агнешка Будзевич-Гузлецка, проф. д-р Анна Драб-Куровска от Шчечински университет (Полша), зам.-ректора по научни изследвания, иновации и развитие на кадрите проф. д-р Бистра Василева и представители на катедри „Бизнес, инвестиции и недвижими имоти“, „Аграрна икономика“ и "Информатика" по повод установяване на сътрудничество в сферата на научните изследвания между Икономически университет – Варна и полския университет. На срещата бяха обсъдени перспективите за развитие на съвместни изследвания на учени от двата университета в областта на икономиката, мениджмънта и компютърните науки, включително и организиране на международни научни конференции.

Проф. Будзевич-Гузлецка провежда научен стаж в катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти", свързан с промените породени от дигитализацията в икономическите сектори. Нейният домакин е доц. д-р Катя Антонова, с която подготвят съвместни публикации.

Проф. Драб-Куровска провежда научен стаж в катедра "Аграрна икономика", свързан с управлението на човешките ресурси в ерата на дигитализация. Нейният домакин е гл. ас. д-р Павлина Иванова, с която подготвят съвместни публикации.

21 май 2024Подобни