Икономически университет – Варна

Среща-дискусия на студенти с експерти по превенция от Община Варна

Студенти от специалностите „Съдебна администрация“ и „Публична администрация“, изучаващи дисциплините „Наказателно право и процес“, „Семейно и наследствено право“ и „Основи на публичното право“, се срещнаха с експерти по превенция на 23.10.2019 г. в ИУ – Варна. Те дискутираха с Добромир Досев – ст. експерт в дирекция „Превенции“ на Община Варна и секретар на Общинския съвет по наркотичните вещества,  и с Диляна Атанасова – ст. експерт психолог, теми, свързани с изучаваните правни дисциплини – основно в модулите на наказателното право, както и конкретни практически въпроси за превенция на девиантните поведения в различни техни аспекти – агресия, употреба на наркотични вещества и др.

Студентите бяха заинтригувани от методите на превенция и въздействие върху девиантното поведение, както и от теоретичните разяснения по отделни разпоредби на специалните закони. Те изразиха задоволство от проведената среща, потвърдиха интереса си като цяло към инициативите и практическите проекти на катедра „Правни науки“, съчетаващи теоретичната част с практически аспекти от работата на експертите.

24 окт 2019Подобни