Икономически университет – Варна

Споразумение за сътрудничество между Областна администрация – Варна и Икономически университет – Варна

Споразумение за сътрудничество между Областна администрация – Варна и Икономически университет – Варна беше сключено на 2.02.2024 г. Подписите си под документа сложиха областният управител на област с административен център Варна проф. д-р Андрияна Андреева и ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров.

Двете страни се споразумяха да си сътрудничат при организиране на съвместни форуми, възлагане на изследвания от компетенцията на ИУ – Варна за целите на областната администрация, осигуряване на стажове за студенти и др.

05 фев 2024Подобни