Икономически университет – Варна

Ректорът на Икономически университет – Варна – лектор на форум в Европейския парламент

Конференция за електронното правосъдие на тема „Цифровата трансформация в правосъдието – европейски решения за утрешния ден” се проведе на 28.06.2022 г. в Европейския парламент в Брюксел. Форумът беше организиран от евродепутата д-р Емил Радев в качеството му на докладчик на правната комисия в ЕП по регламента за цифровизацията на трансграничното съдебно сътрудничество в ЕС и достъпа до правосъдие по граждански, търговски и наказателни правни въпроси. Конференцията даде възможност за задълбочена дискусия между евродепутати, представители на ЕК, на различните институции в съдебната система и експерти от академичните среди. Тя постави фокус върху важния и актуален въпрос за ефективното използване на цифровите технологии в полза на европейските граждани и бизнеса.

С встъпителни думи при откриването на форума (онлайн) към участниците се обърна вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова. Новите законодателни инициативи на ЕК за модернизиране на европейското правосъдие – сред акцентите на форума, бяха представени от комисаря по правосъдието Дидие Рейндерс.

Първият панел на конференцията беше посветен на решенията за цифрова трансформация в правосъдието на общоевропейско ниво. Лектори бяха: Госта Петри – зам.-ръководител на отдел в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители” в ЕК; Яна Хофманова – ръководител на отдела за гражданско право на ЕС в Международния департамент по граждански дела към Министерството на правосъдието на Чешката република, която от 1 юли поема председателството на ЕС; проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на Икономически университет – Варна.

Във втория панел на конференцията беше дискутирана ролята на цифровата трансформация в правосъдието за постигането на по-добро сътрудничество между държавите-членки. Като лектори бяха поканени: Владимир Николов – председател на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България; Джампаоло Маркоз – председател на Съвета на нотариусите на ЕС.

Модератор на конференцията беше доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител на катедра „Правни науки” в Икономически университет – Варна. Тя подчерта, че пандемията от Ковид-19 ясно ни показа как дигитализацията преодолява дистанцията и дава възможност да продължим да работим активно, независимо в коя точка на света се намираме. Съвременният свят изисква всяка една обществена сфера да отговаря на динамиката, с която се променят обществените отношения. Актуалността на темата „Цифровата трансформация в правосъдието – европейски решения за утрешния ден“ се свързва с потребността от модернизация на правосъдието и включването на технологиите в цялостния процес. Новата визия на дигитална Европа, базирана на Стратегия за цифровото бъдеще на Европейския съюз и Стратегия за създаването на единен пазар на данни, съвсем безспорно обвързва успеха на цифровия преход с изискването новите технологии да бъдат използвани в духа на традициите за укрепването на демократичните граждански и социални ценности. Като ключова сфера на дейност правосъдието не е изключение от тази тенденция и това беше представено в докладите в двата панела, които разкриха потенциала на цифровата трансформация и перспективите пред европейското законодателство в областта на правораздаването.

По време на форума проф. д-р Евгени Станимиров връчи почетен плакет на ИУ – Варна на д-р Емил Радев за приноса му в развитието на правните науки.

28 юни 2022Подобни