Икономически университет – Варна

Ректорът на Икономически университет – Варна е избран за главен секретар на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България

Първото си заседание проведе новоизбраният Управителен съвет на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България. На 20 март 2024 г. след  гласуване за заместник-председатели на съвета бяха избрани ректорът на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. д-р Георги Вълчев и проф. д-р Добри Ярков – ректор на Тракийския университет в Стара Загора. За главен секретар на сдружението бе избран ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров.

Председателят на Съвета на ректорите проф. д-р Миглена Темелкова – ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи, съобщи, че според протокола от Контролния съвет за Общото отчетно-изборно събрание, проведено на 13 март 2024 г., направените избори съответстват на устава и са законосъобразни.

Членовете на Управителния съвет единодушно потвърдиха подкрепата си за становището на предходното ръководство на Съвета на ректорите против отпадането на таксите за студентите по държавна поръчка. Сред бъдещите приоритети в работата си те посочиха: разширяване на публичното присъствие на Съвета на ректорите и общественото му репутационно утвърждаване; улесняване на процедурите за получаване на визи от страна на чуждестранните студенти от страни извън Европейския съюз и осигуряване на устойчивост за възнагражденията на академичния и административния състав на висшите училища.

21 мар 2024Подобни