Икономически университет – Варна

Рекорден брой участници в дискусионния форум "Сектор имоти: проблемите, бъдещето и възможностите", организиран от катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти"

Над 220 представители на агенции за недвижими имоти, оценителски и строително-инвестиционни компании, кредитни центрове, банки, колеги от академичната общност на ИУ – Варна и други университети от страната, от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“ гр. Варна, както и студенти от ИУ – Варна взеха участие в организираният от катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ дискусионен форум „Сектор имоти: проблемите, бъдещето и възможностите“. Форумът се проведе на 10.11.2023 г. и бе част от 38-мата международна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“, посветена на 70 години от създаването на катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ (правоприемник на катедра „Икономика и управление на строителството“) при ИУ – Варна.

Във форума участие взеха водещи експерти, сред които: доц. д-р Маньо Моравенов – изпълнителен директор на Българска фондова борса и партньор в Импакт оценители, Евгени Василев – собственик и управител на Арко имоти, Атанас Костурков – съсобственик и управител на строителна и инвестиционна компания „Комфорт“, Лилия Христова – мениджър Продажби в Кредит Мениджър и арх. Ина Динева – част от екипа на архитектурно студио „Е-АРХ“.

Експертите дискутираха въпроси свързани с динамиката на жилищния пазар с оглед макроикономическите данни, геополитиката и инвестиционния климат, рисковете от свиване на пазарната активност и как да се адаптира пазарът към новите условия; колко скъпи са жилищата и достъпни ли са в контекста на текущата икономическа реалност и доходите на гражданите; овладяването на себестойността на жилищния продукт в контекста на все по-високи цени на строителните материали, но и на изискванията на ЕС за нулеви емисии при строителството и експлоатацията на сградите и др.

Обсъдени бяха очакванията на експертите за ипотечното кредитиране и лихвените нива в България в края на 2024 г., а така също и как ще повлияе евентуалното приемаме на България в Еврозоната върху пазара и цените на недвижимите имоти. В края на дискусията експертите споделиха очакванията си за поведението на жилищния пазар в България през 2024 г.

Сред официалните гости на форума бяха представители на Областна администрация Варна, Общинска администрация Варна, Национално сдружение Недвижими имоти, Камарата на независимите оценители в България, Варненска търговско-индустриална камара, заместник-ректори на Икономически университет – Варна, декани и ръководители катедри от ИУ – Варна.

Получен бе поздравителен адрес от президента на България – г-н Румен Радев.

Поздравителни адреси бяха получени и от проф. д-р Андрияна Андреева – областен управител на Варна, от ректора на ИУ – Варна – проф. д-р Евгени Станимиров, както и от различни браншови организации, строителна и инвестиционна компания „Планекс Варна“, а така също и от колеги от академичната общност на ИУ – Варна и други университети в България.

Приветствия към организаторите и участниците във форума поднесоха: г-н Христо Христов – избран за кмет на район „Младост“ Община Варна, проф. д-р Бистра Василева – заместник-ректор по научни изследвания, иновации и развитие на кадрите в ИУ – Варна, която поднесе поздравителен адрес и плакет от името на ректора на ИУ – Варна – проф. д-р Евгени Станимиров, г-н Атанас Атанасов – член на УС на Камарата на независимите оценители в България, който поднесе поздравителен адрес и плакет от името на инж. Георги Георгиев – председател на Камарата на оценителите в България.

Събитието бе закрито от доц. д-р Тодор Райчев – ръководител на катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“, който връчи почетния знак на катедрата на всички гост-лектори.

С почетен знак на катедрата за особено големи заслуги за развитието на катедрата бяха удостоени проф. д-р Пламен Илиев – ректор на ИУ – Варна в периода 2011 – 2019 г. и ръководител катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ в периода 2005 – 2019 г., проф. д-р Константин Калинков, доц. д-р Петко Монев, доц. д-р Иван Желев, г-жа Събка Гергьовска.

Почетния знак на катедрата получи и г-н Добромир Ганев в качеството си на председател на УС на Национално Сдружение Недвижими имоти в периода 2018 – 2023 г. за приноса му за развитие на катедрата през последните години и развитие на доброто сътрудничество.

Модератори на дискусионния форум бяха: доц. д-р Анна Господинова – преподавател в катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ и сертифициран оценител на недвижими имоти и г-н Добромир Ганев – Real Estate експерт, Председател на УС на Национално сдружение недвижими имоти в периода 2018 – 2023 г.

Екипът на катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ изказва благодарност към своите партньори: Национално сдружение Недвижими имоти, Брокърс комфорт и Форос, Импакт оценители, Арко имоти, Кредит Мениджър, Камара на архитектите в България, с чието съдействие се реализира събитието.

17 ное 2023Подобни