Икономически университет – Варна

Работна среща за популяризирането на културно-историческата памет с участието на преподаватели от Икономически университет – Варна

Областният управител на Варненска област проф. д-р Андрияна Андреева покани на работна среща на 2.02.2024 г. създателя на Културно-историческия комплекс „Дворът на кирилицата“ Карен Алексанян, ректора на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров, директора на Колежа по туризъм във Варна проф. д-р Велина Казанджиева, ръководителя на катедра „Туризъм“ в ИУ – Варна доц. д-р Георгина Луканова, съпредседателя на Варненската туристическа камара проф. д-р Стоян Маринов и началника на РУО – Варна д-р Ирена Радева.

Създателят на Двора на кирилицата презентира културно-историческия комплекс, който съчетава по неповторим начин култура и история, за да открои важното значение на Плиска и на кирилицата както за българската история, така и за всички народи, които ползват днес кирилските букви.

Беше обсъдена възможността да се популяризира дейността на комплекса, който е уникален не само за България, но и за света. Той съхранява по неповторим начин волята и завета на българския княз Борис I-Покръстител (852-889), утвърждава кирилицата като официална азбука, а България е първата страна, сторила това. По тази причина и музеят на кирилицата е изграден в Плиска, за да може да се популяризират културата на писмеността и на християнството.

Участниците в срещата обсъдиха възможности как да събудят интереса на младите хора към културните и историческите събития, личности и процеси, които отреждат достойно място на България и нейната роля в християнския свят. Как да стигнат посланията на буквите от Двора на кирилицата до сърцата и умовете на подрастващите, как да разчитаме символите на крепостта „Кирилица“, която пази културните постижения, създадени на кирилица, защо е важно да познаваме творчеството на писателите, които са гордост за националните култури на страните, използвали кирилската писменост, а днес са увековечени в Алеята на писателите? Отговорите на тези въпроси ще бъдат намерени и в нови подходи при обучението на студентите, изучаващи туризъм.

В разговора участваха и двамата заместник-областни управители Изабела Иванова и Огнян Рачев.

05 фев 2024Подобни