Икономически университет – Варна

Работна среща с министъра на иновациите и растежа Милена Стойчева в Икономически университет – Варна

Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева проведе работна среща с представители на всички университети във Варна, ИТ индустрията и местната власт. Тя бе по инициатива на Община Варна с домакинството на Икономически университет – Варна. В срещата участваха кметът на Община Варна Благомир Коцев, областният управител на Варненска област проф. д-р Андрияна Андреева, председателят на УС на ИКТ клъстер – Варна Емил Цанков, зам.-кметове, зам.-областни управители, ректори и членове на академичните ръководства на варненските висши училища, представители на бизнеса от местната екосистема, преподаватели и др.

По време на работната среща министър Стойчева обсъди с кмета на Община Варна и ректорите на университетите внедряването на дълбоките технологии, развитието на иновационните долини и на Дълбоко технологичния иновационен порт – Варна, засилването на връзката между наука и бизнес, привличането на инвестиции в района, както и превръщането на Варна в привлекателен център за иновации. „Като град на знанието Варна има огромен потенциал да бъде един от центровете за иновации и да създава капацитет за икономиката. Министерството на иновациите и растежа надгражда възможностите за подкрепа на инвестиционни проекти в индустрията и услугите чрез усъвършенстване на нормативната уредба. Работим за ускорено икономическо развитие и намаляване на дисбалансите на регионално ниво“, заяви министър Милена Стойчева. Тя посочи, че е важно да се активизира взаимодействието между науката и бизнеса, публично-частното партньорство и уточни, че в подкрепа на този процес е предвиден значителен финансов ресурс. Според нея това е пътят страната ни, регионите и общините да могат да развият своя потенциал. Министър Стойчева подчерта, че начинът да станем конкурентоспособни в европейски мащаб е да развиваме веригите на доставки и веригите на добавена стойност, и да използваме максимално онова, което имаме като активи – хората и интелектуалния потенциал. Светът върви в посока да използва технологиите като средство за развитие на следващото ниво технологии и производства, посочи министърът и подчерта, че е от важно значение да се развиват партньорства.

Ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров припомни, че през 2022 година беше даден стартът на дълбоко технологична долина във Варна с подкрепа на  най-високо държавно и европейско ниво. Той допълни, че градът се е включил в проект заедно с партньори от Германия, Испания, Румъния и Босна, за който се очаква одобрение. "С долината предизвикахме вниманието на Европа, но не бива сега просто да стоим и да чакаме нещо да се случи, да бездействаме", посочи проф. Станимиров и предложи на участниците в събитието слоганът на Варна да се трансформира от „Варна – град на знанието“ на „Варна – град на знанието и действията“, защото знанието е сила, само ако успее да прерасне в действие.

Кметът Благомир Коцев заяви, че Варна ще се развива като център на стартъпите и иновациите. Ще се търсят иновативни сфери, в които да се привличат инвеститори, като аутомотив сектор, производство на дронове, дълбоки технологии, роботика, изкуствен интелект и електромобилност.  За целта общината подготвя статистика и данни за структурата на икономиката, човешкия капитал, научните центрове, фирмите и потенциала на града в ИКТ сектора и технологиите. Подготвя се и инвестиционен паспорт на града и региона – съобщи Благомир Коцев и подчерта съвместните действия и с другите области в Североизтока. Посоката е Варна да стане център на иновативните технологии и хъб за модерни производства.

10 яну 2024Подобни