Икономически университет – Варна

Работна среща с министъра на икономиката и индустрията Богдан Богданов в Икономически университет – Варна

Министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов се срещна с академичното ръководство, преподаватели и студенти в Икономически университет – Варна на 16.02.2024 г. На срещата присъстваха областният управител на Варненска област проф. д-р Андрияна Андреева, зам.-областния управител Огнян Рачев, Теодора Стоянова –член на Борда на директорите на Държавната консолидационна компания, и Радостина Ситова – член на Борда на директорите на Националната компания „Индустриални зони“.

При откриването на срещата ректорът проф. д-р Евгени Станимиров сподели някои идеи и подчерта, че истинските проблеми са свързани с мотивация, образователно съдържание и постигане на резултати в края на обучението. Във връзка с това той направи няколко предложения:

  • Намаляване на приема на студенти и вдигане на субсидията на един обучаван студент в недофинансираните направления.
  • Свиването на приема ще отсее децата с най-високи резултати и те ще получат финансиране на таксите си за обучение. Част от останалите ще се запишат платен прием. Нали искаме конкуренция?
  • Въвеждане в закона на процедура с ясен критерий за прекласиране в края на всяка година, с което студентите с ниски резултати минават в платен прием, а тези с високи резултати платен прием, заемат техните места. Нали искаме конкуренция и качество?
  • Въвеждане на 3-годишен курс на обучение, но само след адекватен компенсационен механизъм през субсидията за висшите училища. Това ще осигури по-бърз достъп до пазара на труда; насърчаване на международни мобилности; изчистване на образователното съдържание от излишни неща; по-висока мотивация на студентите.
  • Обучението по икономика, администрация и управление, туризъм, информатика и други да е със задължителни практически стажове след всяка година, а не само след трети курс. Нали искаме прагматичност?
  • Текстовете на Закона за висшето образование и Политиките за развитие на висшите училища ясно и категорично да зададат посока към развитие балансиран микс между знания и умения и прагматичност в обучението.
  • Подкрепа от страна на закона за минимални изисквания към преподавателите, за да поддържат статута си на такива. Нали искаме качество на обучението?

Акцент в срещата беше представянето на възможностите за практическо обучение на студенти и млади специалисти според Наредбата за студентските стажове в държавната администрация, както и за индивидуални студентски стажове в Министерството на икономиката и индустрията.

Министър Богданов заяви, че за министерството е важно да сподели опита и причините, поради които студентите трябва да остават и да се развиват в България. Той допълни, че се дава възможност на младите хора да работят и в държавни предприятия, които имат огромен потенциал, както и в структури на Министерството на икономиката.  Министърът коментира, че младите хора имат бъдеще в у нас, защото България се развива в правилната посока, индустрията ѝ работи, икономиката ѝ тепърва ще расте, очакванията са да се запази и инвестиционният интерес към страната ни.

След срещата министър Богданов разгледа академичната сграда на университета, Кариерния център, мултимедийното студио, офиса на Студентския съвет и бизнес акселератора UEVA, споделените пространства за студентите и написа в почетната книга: „Бъдещето на България е във вашите ръце! Продължавайте да насърчавате младите хора да виждат своето бъдеще в България. На добър час!“

Ректорът проф. д-р Евгени Станимиров му връчи почетния плакет на ИУ – Варна.

16 фев 2024Подобни