Икономически университет – Варна

Работна среща "На фокус – висшето образование във Варна" в Икономически университет – Варна

Актуални въпроси на висшето образование във Варна дискутираха ректори и представители на академичните ръководства на университети в града със зам.-министъра на образованието и науката проф. д-р Генка Петрова-Ташкова. Работната среща на тема "На фокус – висшето образование във Варна" се състоя по инициатива на областния управител проф. д-р Андрияна Андреева на 5.02.2024 г. в Икономически университет – Варна. Тя откри срещата и представи присъстващите, сред които беше и ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров като символичен домакин. Той подчерта, че дебатът за висшето образование е толкова отговорен, че е предмет на националната сигурност и в него винаги трябва да присъстват всички заинтересовани страни, включително бизнесът и администрацията. Акцент в началото на дискусията беше предложението на правителството да отпаднат таксите за обучение на студенти и докторанти в държавните висши училища. „Трябва да се изясни финансовият модел за субсидиране на обучението държавна поръчка след 2025 г., ако отпаднат таксите в държавните висши училища“, заяви проф. Евгени Станимиров. Той посочи, че това притеснява членовете на Съвета на ректорите и те ще отправят писмо със становището си към правителството. „Имаме уверение, че в средносрочната бюджетна прогноза на държавата са предвидени средства на стойност 150 милиона лева за 2024 г., но тепърва трябва да се изработи механизъм за компенсиране на висшите училища след това“, каза той и допълни, че се очаква темата да бъде обсъдена след ротацията в кабинета на среща на Управителния съвет на Съвета на ректорите с представители на министерствата на финансите и образованието. Проф. Станимиров смята, че е важен социалният ефект на мярката, която предлага правителството. Никой ректор не би си позволил да поиска по-високи такси, защото така ще се конфронтира със студентите, каза той. Мнението му обаче е, че безплатното обучение ще повлияе върху мотивацията, защото когато заплащаме, сме по-ангажирани към услугата, която получаваме, въпреки че няма изследвания, които да доказват тази теза. Ако предложението на правителството за безплатно обучение държавна поръчка влезе в сила, има способ за възстановяване на таксите на вече платилите студенти, поясни ректорът на ИУ – Варна.

Бройката на студентите държавна поръчка няма да намалее, ако се въведе обучение без такси, заяви заместник-министърът на образованието и науката проф. д-р Генка Петрова-Ташкова. Според нея бройката ще се съблюдава много строго и ще бъде свързана с нуждите на пазара на труда. Тя ще се определя от министъра на образованието и науката въз основа на консолидирането на мненията, заявени от страна на университетите и на работодателите. Според проф. Петрова-Ташкова е възможно дори бройката да се увеличи за нови области, които в момента се разкриват като хибридни специалности. Тя припомни, че от години държавата поддържа приоритетни и защитени професионални направления, за които студентите не заплащат такси. За тях се наблюдава повишаване на броя на кандидатите, което според нея е знак в поддръжка на тезата да се премахнат таксите в държавната поръчка. Според нея по-малкият финансов натиск ще повлияе и на семействата да изпратят децата си да учат.

На въпроса дали липсата на такси няма да намали мотивацията на учащите, тя отговори, че университетите имат ролята да определят броя на завършващите и да стимулират вътрешната мотивация. Висшето образование у нас е единствената система, която има формула за финансиране спрямо параметри, свързани с качеството, като рейтинговата система, акредитацията, реализацията на пазара на труда, заплатите на специалистите, добави зам.-министърът. Тя е тествана от Съвета на ректорите, стабилна е и вече се спазва от всички, каза проф. Петрова-Ташкова. Проектът за отпадане на таксите в обучението държавна поръчка е сложен за обществено обсъждане и след един месец, ако преобладават положителните нагласи, ще бъде внесен за разглеждане в Народното събрание, каза още тя.

На форума бяха обсъдени и конкретни предложения на академичните ръководства, направени в хода на подготовката на работната среща:

  • възможността за създаване на национален орган за консултация по национални и европейски програми;
  • разработване на дийп-тех лаборатории за демонстрации в реална среда;
  • бизнес трансформация на висшето образование;
  • въвеждане на национален годишен абонамент за медицинските университети за специфични база данни, които предоставят фундаментални за медицината интерактивни учебници и учебни помагала, покриващи всички области на медицината, за достъп до клинични случаи и подпомагане на клинични решения;
  • пълен текстов достъп до общо над 2000 списания на водещи научни издателства в света.

05 фев 2024Подобни