Икономически университет – Варна

Публична лекция "Управление на риска в митническия контрол"

В рамките на клъстера в областта на застраховането, данъчния и митнически контрол, създаден съвместно между Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов, Университета за национално и световно стопанство - София и Икономически университет – Варна, на 26.05.2022 г. (четвъртък) от 14:30 ч., ще бъде проведена съвместна онлайн публична лекция.

Темата на лекцията е „Управление на риска в митническия контрол”, а лектори ще бъдат преподаватели от трите партниращи си университета:

  • доц. д-р Момчил Антов - СА „Д. А. Ценов”
  • доц. д-р Събка Пашова – ИУ – Варна
  • доц. д-р Олег Димов - УНСС – София

Акцент в лекцията ще бъдат въпроси, посветени на същността на понятието риск от митническа гледна точка, използвани средства и способи за анализ и управление на риска в митническата контролна дейност, ролята и значението на митническото разузнаване и разследване и актуалните насоки за неговото развитие.

Публичната лекция ще се проведе във виртуална среда, като желаещите да се включат студенти, докторанти и преподаватели от трите университета е необходимо на 26.05.2022 г. (четвъртък) между 14:15 ч. – 14:25 ч. да последват следния линк: https://bbb.uni-svishtov.bg/b/4mz-fpx-ahc-qu1

10 май 2022Подобни