Икономически университет – Варна

Публична лекция на тема "Приоритетите на Европейския орган по труда" с гост-лектор Козмин Боянджиу – изпълнителен директор на Европейския орган по труда

На 19 март 2024 г. от 13.30 ч. в зала 122 на ИУ – Варна изпълнителният директор на Европейския орган по труда (ЕОТ) Козмин Боянджиу изнесе публична лекция на тема “Приоритетите на Европейския орган по труда”. Визитата бе по покана на проф. д-р Андрияна Андреева – преподавател в катедра „Правни науки“ и областен управител на област с административен център Варна.

Румънски дипломат от кариерата, Козмин Боянджиу е изпълнителен директор на Европейския орган по труда (European Labour Authority) от две години. В биографията му се включва служба в румънското Министерство на външните работи от 1996 г. От април 2016 г. до декември 2020 г. е бил заместник-постоянен представител на Румъния в Европейския съюз и представител в Комитета на постоянните представители I (COREPER I). Боянджиу е посланик на Румъния в Република Словения от 2012 г. до 2016 г. Представлявал е страната си в ООН и НАТО. Той получава няколко награди за своя дипломатически принос и има докторска степен по икономика на изменението на климата.

В рамките на срещата му със студентите бяха обсъдени въпроси, свързани с предизвикателствата пред българския трудов пазар в контекста на повишаващата се мобилност на работната сила и възможностите за осигуряване на по-ефективна защита на правата на мобилните работници чрез съвместни действия и обмен на информация, включително с подкрепата на ЕОТ.

На лекцията присъстваха също преподаватели, представители на социалните партньори (профсъюзни и работодателски организации), на публичния сектор, съдебната система и др.

„Трудовата мобилност помага за разрешаването на проблема с недостига на кадри в Европейския съюз.“ – заяви Козмин Боянджиу. Той обясни, че Европейският орган по труда е нова агенция за Европейския съюз, а основният й приоритет е опазването на правата на работещите. Младите хора, а и не само те, трябва да знаят, че независимо в коя страна от съюза са, имат същите права като нейните жители, посочи експертът. Той подчерта, че всеки трябва да знае какви са правата му и да търси подкрепа, ако бъдат нарушавани. „Имаме органи на контрол, които следят да няма злоупотреби с работещите чужденци.“, посочи още директорът на ЕОТ. Според него това обхваща и хората от трети страни, които пристигат в ЕС, за да търсят препитание. Освен трудовата мобилност, фактор за разрешаването на проблема със застаряващото население в Европа и липсата на кадр, е и работата от разстояние според Боянджиу, а "виртуалните" работници допринасят за повече гъвкавост на пазара, като те също имат права, които трябва да бъдат спазвани.

20 мар 2024Подобни