Икономически университет - Варна

Преподавател от ИУ – Варна усъвършенства професионалната компетентност на свои колеги и докторанти в Латвия

Гл. ас. д-р Радка Начева от катедра “Информатика” в Икономически университет – Варна от 1.02.2020 г. се включи в международен проект като гост-лектор и изследовател. Съвместно с преподаватели от факултет “Science and Engineering” от Университета в Лиепая – Латвия, работят в стратегическо направление "Информационни технологии, компютърни технологии, електроника, телекомуникации, компютърен контрол и компютърни науки" в рамките на проект, финансиран от Европейския социален фонд: “Perfection of the Academic Staff of Liepaja University in the Areas of Strategic Specialization - Natural Sciences, Mathematics and Information Technologies, Art, Social Sciences, Commerce and Law” (No 8.2.2.0/18/A/021). 

Целта на проекта е да усъвършенства и засили професионалната компетентност на академичния състав на Университета в Лиепая, да насърчи участието на докторанти и чуждестранни преподаватели в академичната работа и научните изследвания в областта на стратегическата специализация, за да се гарантира качествено, международно конкурентно висше образование, както и насърчаване на комерсиализацията на знанията чрез подобряване на сътрудничеството с предприемачи от индустрията.

Д-р Начева преподава на студенти от ОКС “бакалавър” и “магистър” от специалности “Информационни технологии” и “Компютърни науки” по дисциплини “Операционни системи”, “Обектноориентирано моделиране” и “Моделиране на бизнес процеси”. 

25 мар 2020Подобни