Икономически университет - Варна

Преглед на студентската научна дейност към катедра "Управление и администрация"

Преглед на студентската научна дейност
Секция "Мениджмънт и публична администрация"

Дата: 23 април 2020 г.
Час: 13:30 ч.

Прегледът на студентската научна дейност за специалностите, администрирани от катедра "УА" ще се проведе на 23.04.2020 г. от 13:30 ч.  пред жури в състав:

  1. гл. ас. д-р Силвия Димитрова - председател
  2. гл. ас. д-р Веселина Максимова
  3. гл. ас. д-р Велина Колева

Прегледът на СНД за тези специалности ще се проведе онлайн чрез използване на Google Meet.

Прегледът на студентската научна дейност ще завърши със Студентска научна конференция, която ще се проведе на 19.05.2020 г. Студентите, които са класирани на първите места в отделните секции ще представят своите доклади (при регламент 7 минути) с последваща дискусия върху тях. Представените на конференцията доклади, в обем от 8 стандартни страници, ще бъдат публикувани в сборник. Докладите следва да бъдат одобрени за публикуване от хабилитирано лице.

Студентите, желаещи да участват в Прегледа на студентската научна дейност следва да изпратят своите доклади до 21.04.2020 г. на електронната поща на членовете на журито.

14 апр 2020Подобни