Икономически университет – Варна

Предстои първият етап от ранния прием в ОКС "бакалавър" за учебната 2023/24 г. в Икономически университет – Варна

Ранният прием в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за учебната 2023/24 г. в Икономически университет – Варна ще се проведе на три етапа – през март, април и май 2023 г. За него кандидат-студентите могат да подадат документи онлайн през специализираната система за кандидатстудентски прием: https://ksp.ue-varna.bg/catalog/view или в разкритите кандидатстудентски бюра на Център за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ). Възможността за кандидатстване в първия етап ще бъде отворена от 6 до 13 март 2023 г. Кандидат-студентите, получили оценка минимум мн. добър 5.00 от кандидатстудентски изпит в ИУ – Варна, могат да се включат в предварителния прием през март, април и май. (https://ue-varna.bg/bg/p/8455/priem/bakalavar/kandidatstvane).

Графикът (https://ksp.ue-varna.bg/exams/) с планираните онлайн кандидатстудентски изпити е публикуван в системата за кандидатстване на ИУ – Варна и е видим без регистрация. За явяване е нужно кандидат-студентите да се регистрират и да заявят своето желание за избраната от тях дата. Онлайн изпити се провеждат всяка седмица.

Заелите призови места в националната университетска олимпиада за ученици също имат възможност за включване в ранния прием. При записване в ИУ – Варна (обучение, субсидирано от държавата, редовна форма) те се освобождават от заплащането на две семестриални такси за класираните на първо място или една семестриална такса за класираните на второ и трето място. Това е уникален начин да достигнат по-бързо до желаното от тях образование в Икономически университет – Варна. Резултатите от олимпиадата се признават за оценка при участие както в ранния, така и в основния в кандидатстудентски прием в ОКС „бакалавър“.

24 фев 2023Подобни