Икономически университет – Варна

Председателят на Студентския съвет към ИУ – Варна Златомир Иванов е избран в Изпълнителния съвет на Националното представителство на студентските съвети

Икономически университет – Варна вече има свой представител в Изпълнителния съвет на Националното представителство на студентските съвети (НПСС). Председателят на Студентския съвет към ИУ – Варна Златомир Иванов беше избран на общото отчетно-изборното събрание на НПСС, което се проведе на 17 февруари 2024 г. в Националния студентски дом в София.

За председател на НПСС беше избран Ангел Стойков, който получи подкрепата на 44 висши училища в страната. Той има бакалавърска степен по "Икономика на туризма " в УНСС, както и магистърски степени по "Международен туризъм" и "Мениджмънт на недвижимата благосъстоятелност" в УНСС. В момента се образова в степента "доктор" в катедра "Икономика на туризма" в Университета за национално и световно стопанство.
Ангел Стойков оглавява организацията след двата успешни мандата на д-р Даниел Парушев от УНСС.

Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети изслуша и гласува отчетите на Контролния съвет и на ръководството на организацията за мандат 2022-2024 година. По време на двата мандата на д-р Даниел Парушев като председател бяха постигнати изключителни успехи за студентската общност. В последните четири години ръководството на НПСС успя да проведе политики за многократно вдигане на стипендиите на студентите и докторантите. Бяха договорени и отпуснати над 300 млн. лева за ремонти на студентските общежития, а редица проблеми с битовите условия в тях бяха поставени на масата за обсъждане с отговорните институции и ръководствата на висшите училища. През последните четири години ръководството на НПСС може да се похвали и с подкрепата си за съхраняване и опазване на Националния студентски дом като институция – дом на българските студенти.

В състава на новия Изпълнителен съвет на организацията влизат представители на следните висши училища:
- Костадин Тошев – Тракийски университет – Стара Загора;
- Ирина Андре Чавушян – Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“;
- Мария Андонова – Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“;
- Денислав Иванов – Военна академия „Георги С. Раковски“;
- Златомир Иванов – Икономически университет – Варна;
- Възкресия Абаджиева – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“;
- Йордан Блажев – Университет по архитектура, строителство и геодезия;
- Васко Николов – Технически университет – София.

За членове в Контролен съвет на НПСС за мандат 2024 – 2026 година Общото събрание избра:
- Лидия Георгиева – Университет по хранителни технологии;
- Десислава Куманова – Университет “Проф. д-р Асен Златаров”;
- Веселина Стефанова – Технически университет – Габрово;
- Елица Дочевска – Висше военноморско училище “Никола Й. Вапцаров”;
- Красимир Ръжев – Стопанска академия “Димитър Ценов”.

На предстоящото заседание на Изпълнителен съвет на Национално представителство на студентските съвети предстои да бъдат определени зам.-председателите на НПСС и гл. секретар на организацията за мандат 2024 – 2026 година.

19 фев 2024Подобни