Икономически университет – Варна

Покана за Годишна университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски" – 2023

Организационният комитет на Националния военен университет „Васил Левски“  отправя покана за участие в работата на Годишната университетска научна конференция – 2023 г., която ще се проведе на 8 и 9 юни 2023 г. в гр. Велико Търново в следните научни направления:

  • Сигурност и отбрана;
  • Технически науки;
  • Природоматематически науки;
  • Педагогически и хуманитарни науки;
  • Социални, стопански и правни науки.

Сборниците от конференцията са включени в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, издават се преди началото на конференцията и се получават при регистрацията на 8 юни 2023 г.

Заявките за участие се приемат до 7 април, а плащането на такса  участие  е до 21 април 2023 г.

Пълна информация за конференцията и заявката за участие може да откриете на: https://www.nvu.bg/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/godishna-universitetska-nauchna-konferenciya-2023-g

В приложената покана ще намерите линк към заявката за регистрация.

За контакти:
НВУ „Васил Левски“
Институт за научноизследователска и иновационна дейност
Телефони: 062 618873
0888 037174 Ана Христова
0884 207317 Венета Иванова

31 мар 2023Подобни