Икономически университет – Варна

Почина проф. д-р ик.н. Здравко Ковачев – ректор на Икономически университет – Варна от 1983 до 1989 г.

С прискърбие съобщаваме, че на 13.03.2024 г. на 92-годишна възраст почина проф. д-р.ик.н Здравко Ковачев – ректор на Икономически университет – Варна в мандати 1983 – 1987 г. и 1987 – 1989 г.

Проф. Здравко Ковачев е роден на 26 септември 1931 г. във Варна. През 1956 г. завършва с пълно отличие специалност „Политическа икономия“ във ВИИ „К. Маркс“ – София, а от април 1959 г. постъпва като асистент във Висшия институт за народно стопанство във Варна (днес Икономически университет) и поема пътя на университетски преподавател. През 1964 г. придобива първата си докторска степен, а през 1969 г. вече е доцент. През 1977 г. защитава втора докторска дисертация и получава научната степен „доктор на икономическите науки“. През 1979 г. е избран за професор. Специализирал е в Киев, Берлин и други университетски центрове.

Проф. Ковачев е автор на над 160 публикации, признат и уважаван авторитет с енциклопедични знания. Той е учен с открояващо се присъствие в академичните среди на българската икономическа наука. Съществени са заслугите му и за усъвършенстване на организацията и управлението на образователната и научната дейност в университета по време на работата му като дългогодишен ръководител на катедра „Политическа икономия“ (днес „Обща икономическа теория“), зам.-ректор и ректор в два мандата. Благородството и любовта към хората и науката донесоха на проф. Ковачев почитта и уважението на колегите му у нас и в чужбина. Ще го помним като стожер на академичните традиции, пълен с енергия и творчески дух, с упорития му труд и пълната отдаденост към науката и знанието, с грижата към студентите и младите учени, със съветите и подкрепата.

От името на академичното ръководство на Икономически университет – Варна, преподавателите, служителите и студентите изказваме искрени съболезнования на роднините и близките на проф. Здравко Ковачев!

Поклон пред светлата му памет!

Поклонението ще се състои на 18 март 2024 г. (понеделник) от 14:00 ч. в ритуалната зала на централните варненски гробища.

14 мар 2024Подобни