Икономически университет – Варна

Pearson eTextbooks Library

До 19 май 2022 г. е осигурен временен достъп до две колекции с най-продаваните учебници на Pearson eLibrary в областите Economics и Decision Science.

Достъпът до колекция е през VitalSource Bookshelf (можете да си направите акаунт с институционален имейл (@ue-varna.bg) или да влезете без такъв, като изберете "No thanks, I'll skip this step").

За повече информация:
Информационно-библиографски отдел
Университетска библиотека
тел. 0882 164 646

08 апр 2022Подобни