Икономически университет – Варна

Първият университет в България с Център по медиация ще бъде ИУ – Варна

Създаването на Център по медиация в Икономически университет – Варна беше обсъдено на 19.11.2019 г. на работна среща между ректора проф. д-р Евгени Станимиров, ръководителя на катедра „Правни науки“ доц. д-р Андрияна Андреева, гл. ас. д-р Диана Димитрова и председателя на Камарата на медиаторите в България Лиляна Савова.  С този акт ИУ – Варна ще стане първият университет в България с Център по медиация.

Процесът по създаването на центъра включва мащабно обучение на студенти и служители  от университета в умения за ефективна комуникация и управление на конфликти, стартиране на Masterclass, който ще обхване университетите на национално ниво, както и други инициативи, свързани с навлизането на медиацията в образователния процес във висшите училища.

Тези стъпки са естествено продължение на процеса за въвеждане на медиацията в образованието, включващо основни и средни училища, а сега и университети, за което работи Камарата на медиаторите в България. Икономически университет – Варна е първият иновативен университет в страната, поел щафетата и отговорността за пренасяне на медиацията от училище в университета.

19 ное 2019Подобни