Икономически университет – Варна

Официално откриване на кът на ИДЕС в ИУ – Варна

На 15.06.2020 г. в 11.00 ч. на 3-ия етаж в академичната сграда на Икономически университет – Варна официално ще бъде открит кът – дарение от Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), който е стратегически партньор на нашето висше училище. На събитието ще присъстват:

  1. Илия Илиев – член на УС на ИДЕС
  2. Мариан Николов – председател на Регионалната организация на ИДЕС – Варна
  3. Доц. д-р Симеон Милев –  регистриран одитор, председател на ИДЕС в периода 2002 - 2004 г., член на Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) в периода декември 2014 – юни 2016 г., преподавател в ИУ – Варна  до 1996 г.
  4. Д-р Антон Свраков – регистриран одитор, член на УС на ИДЕС в периода 1996 – 2002 г., преподавател в ИУ – Варна до 1996 г.
  5. Проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на ИУ – Варна

Ще бъде подписан и договор за сътрудничество между Икономически университет – Варна и ИДЕС.

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) е единствената национална професионална организация за всички дипломирани експерт-счетоводители в България. Квалификацията “дипломиран експерт-счетоводител” е призната в България като една от най-престижните професионални бизнес квалификации. Мисията на ИДЕС е да предостави на своите членове ресурса, информацията и ръководството, необходими за извършването на високооценени професионални услуги в полза на инвеститорите, обществото и клиентите.

11 юни 2020Подобни