Икономически университет – Варна

Обучение за преподаватели

Обучение за преподаватели

"Работа с научни електронни ресурси"

лектор Ели Маринова

30 ноември 2022 г. (сряда), 10:00 часа, зала 322

Обучителни теми:

  • Работа с електронните ресурси на Библиотеката;
  • Стратегии за търсене и управление на резултатите;
  • Цитиране;
  • Справки за включени публикации и цитирания в световните системи за индексиране Scopus и Web of Science;
  • Профили и персонализация – ORCID.

Очакваме ви!

Контакти:
Ели Маринова
Информационно-библиографски отдел
тел. 0882 164 646
Университетска библиотека
Икономически университет – Варна

24 ное 2022Подобни